dinsdag 13 juni 2017

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje

Het Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis f. spectabilis) is een lieveheersbeestje van 5-9 mm. Zeer variabel lieveheersbeestje wat vaak voor determinatieproblemen zorgt. Heeft vaak een tweekleurige onderkant (donkerrood of zwart centrum met een lichtere randzone) wat hem onderscheidt van veel lieveheersbeestjes (komt ook voor bij tienstippelig lieveheersbeestje).

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje.

Samen met het duidelijk kleinere tienstippelig lieveheersbeestje de enige soort met een deuk dwars over de achterkant van de dekschilden; deze deuk is echter bij sommige exemplaren slecht zichtbaar of geheel afwezig. De vorm spectabilis heeft een zwart halsschild met brede witte randen en zwarte dekschilden met op elk dekschild twee rode of oranje vlekken. Deze vorm kan verward worden met tweestippelig en tienstippelig lieveheersbeestje (zijn kleiner) en viervleklieveheersbeestje (is kleiner en heeft verbrede zijranden van dekschilden).


  • Voorkomen – Een van oorsprong Aziatische soort die in Europa is ingevoerd als plaagbestrijder. Is in 2002 voor het eerst in Nederland vastgesteld en is in korte tijd een van de algemeenste Nederlandse lieveheersbeestjes geworden. Overal in Nederland aanwezig en vaak erg algemeen. Lijkt recent iets af te nemen in aantal.
  • Biotoop – Komt voor in allerlei biotopen, vaak in grote aantallen in het stedelijk gebied. Minder algemeen in droge gebieden zoals de Veluwe.
  • Activiteitsperiode adult – Algemeen van het vroege voorjaar (maart) tot laat in de herfst.
  • Overwintering – Vaak in grote aantallen in gebouwen.
  • Voedsel – Bladluizen, schildluizen, kevers en hun larven en poppen, ook kannibalistisch.