zondag 11 juni 2017

Het Waterhoen op de Gele waterlelie

Niet de Waterhoen, maar het waterhoen (Gallinula chloropus) is een vogel uit de familie van de rallen (Rallidae). De bijzonder mooie watervogel steekt goed af bij de mooi gekleurde Gele waterlelies, die veel voor komt in de Groote Beerze.

De roep van het Waterhoen

Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Met hun lange, groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. De lichaamslengte bedraagt 32 tot 35 cm[2] en het gewicht 175 tot 500 gram.


Waterhoentjes maken meestal hun nesten tussen het riet, of andere dichte oevervegetatie, maar soms ook hogerop in struiken of bomen die over het water hangen. Ze bouwen als het ware een platform van dood plantenmateriaal. De nesten worden vrijwel altijd in de buurt van water gebouwd. Het legsel bestaat meestal uit vijf tot elf lichtgrijze tot geelbruine eieren met bruine vlekjes. Het vrouwtje broedt twee tot drie keer per jaar.