maandag 6 oktober 2014

Groote Beerze Netersel - Westelbeers

Dal van de Groote Beerze van Netersel naar Westelbeers


Het 'Dal van de Groote Beerze' is de naam van een beheerseenheid van het Brabants Landschap die 298 ha groot is en bestaat uit een aantal terreinen in het dal van de Grote Beerze tussen Netersel en Westelbeers. Waterschap de Dommel regelt het waterbeheer en het Brabants Landschap het natuurbeheer. Het beheer van de beplanting in de Groote Beerze wordt gedeeld door beide organen.

Het omvat de gebieden Beersbroek en Steenselaarbeemden aan de westkant van het riviertje, en het gebied Grijze Steen aan de oostkant. De eerste twee gebieden zijn kleinschalige cultuurlandschappen met wat stukjes bos en weiland, en houtwallen. Het Beersbroek kent ook schraalgraslandjes met Dotterbloem, Poelruit, Moerasviooltje, Klein glidkruid, Kleine valeriaan, Brede orchis, Blauwe knoop en Spaanse ruiter. De Grijze Steen bevat nog een heideveldje, waar ook Klein warkruid, Moeraswolfsklauw, Zonnedauw en Klokjesgentiaan valt aan te treffen. Men vindt in dit gebied ook leemputten, overblijfsel van delfstofwinning van de mens voor de vervaardiging van blauwgrijze stenen, vanwaar de naam afkomstig is.


Men is sinds 2005 bezig om de Grote Beerze weer haar oorspronkelijke meanderende loop terug te geven. Overstromingsgebiedjes zijn daarbij aangelegd maar het water is nog te voedselrijk om regelmatig de schraalgraslandjes te overstromen. Daarom zijn deze van een kade voorzien, terwijl door Waterschap De Dommel een zuiveringsmoeras is aangelegd. Echter het meander karakter van voor de ruilverkaveling van eind zestiger jaren is wat overdreven toegepast. Ook was de rivier destijds niet dichtgegroeid met riet en kreupelhout. Het riet neemt het fosfaat op dat nog in het water zit nadat het de zuiveringsinstallatie heeft verlaten.

Het troebele water is het gevolg van de riet en rivierbodem maaiwerken van de afgelopen weken. Binnen een kleine maand is het water weer helder.