donderdag 30 juni 2022

Opening Beekherstelproject Groote Beerze

Op dinsdag 28 juni is het Project Herinrichting beekdal Groote Beerze met een feestelijke opening voltooid. Het gaat dan om de (deel)trajecten 1 en 3: vanaf de weg De Hoeve tussen Casteren en Netersel tot aan de Aardbossen in Westelbeers.


Opening Beekherstelproject Groote Beerze

In 2017 is gestart met de voorbereiding van het project. Samen met heel veel partijen uit het gebied is gewerkt aan een visie voor het beekdal. Deze visie was de basis voor de ontwerpen die vervolgens zijn gemaakt. Na een voorbereiding van 5 jaar, is in het najaar van 2021 gestart met de uitvoering. Er is veel gebeurd in het gebied. Nieuwe meanders zijn gegraven, de oude gekanaliseerde beekloop is gedempt. Ook de stuwen in het traject werden verwijderd en er is ruimte gemaakt voor het water. Ook is er aan de recreatie gedacht. Zo zijn er twee stalen wandelbrug-balken met leuning geplaatst, en een brede brug voor voetgangers, mindervaliden en fietsers, met daarnaast een voorde voor de paardensport. Bij deze voorde en brug werd de opening gevierd. Genodigden waren diverse grondeigenaren die aan het project hebben meegewerkt, medewerkers van de organisaties die het project tot stand hebben gebracht (Brabants Landschap, Gemeente Bladel, Gemeente Oirschot, Provincie Noord Brabant en Waterschap De Dommel) en bedrijven die het project daadwerkelijk hebben uitgevoerd.

Het project is nog niet totaal afgerond en het gebied zal nog wat tijd nodig hebben om weer te herstellen. Maar we kijken ook alvast door naar het volgende deel van het project. De voorbereiding worden nu getroffen voor het gebied tussen de Rioolwaterzuivering in Hapert en de weg De Hoeve tussen Casteren en Netersel.


Met paard en wagen door de voorde als openingshandeling van Herinrichting beekdal Groote Beerze.


Bas Peeters, Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel - Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap


Claudia Rieswijk, Beleidsmedewerker Milieu, Gem. Bladel - Klazien Witteveen, regisseur GGA natuur, water en landbouw, Prov. Noord-Brabant

Het "projectdeel 2" lag woesdagavond 29 juni 2022 ter inzagen voor aanwonende en belangstellende tijdens een inloopavond die het Waterschap De Dommel van 19.00 tot 22.00 uur had organiseert in de zorgboerderij aan de Beverdijcken 4 in Bladel. Projectmedewerkers gaven informatie over de plannen voor het traject 'Stuw Molenweg tot aan de stuw voorbij De Hoeve’. Bij verschillende thematafels werd informatieverstrekt over de maatregelen die ze gaan nemen en wat de effecten daarvan zijn op de omgeving. Ook vertelde ze waarom ze dat doen. Ze gaven informatie over de planning en inspraakmomenten.

donderdag 23 juni 2022

Voetgangersbruggen over de Groote Beerze

De voetgangersbruggen over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren zijn geplaatst. De voetgangersbruggen over de Groote Beerze zijn samen met de aanleg van de voorde en de halfverharde paden naar de bruggen, het sluitstuk van het herinrichtingsproject "Beekdal van de Groote Beerze, project 1". Het project en het plaatsen van de bruggen zijn door Aannemingsbedrijf Van der Zanden uit Moergestel uitgevoerd.


Voetgangersbruggen over de Groote Beerze

In het project "Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1" is ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen oversteken, zijn er drie oversteken gerealiseerd. Deze nieuwe oversteken vervangen ook een stuw die tussen de Schipstaarten en de Biezengoren is verwijderd en als oversteekmogelijkheid dienst deed. De nieuwe oversteken zijn zo gesitueerd dat ze passen bij de gewenste zonering uit de herijkte visie en geen belemmering vormen voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De voetgangersbrug t.h.v. de voormalige zandvang en de BZ40 sloot is aangepast aan de nieuwe meander van de Groote Beerze. Uit de 14 meter lange oude stalen balk-brug die bij de zandvang over de beek lag zijn twee korte bruggen gemaakt. Tevens zijn deze bruggen aangepast om te voorkomen dat kinderen tussen de railing door in de beek terecht kunnen komen.

De zuidelijke oversteek - tussen de Schipstaarten en de Biezengoren - bestaat uit een brug die ook te gebruiken is voor voetgangers, minderinvaliden en fietsers. Daarnaast is bij deze oversteek ook een voorde aangebracht ten behoeven van de paardensport. Zo worden op drie plaatsen verbindingen gemaakt voor wandelaars, waarvan er een ook fietsroutes en paardenroutes aan beide zijde van de Groote Beerze met elkaar verbindt. Naast de aanleg van twee bruggen en één voorde, is er langs de voormalige ligging van de BZ40 sloot, tussen de Westelbeersedijk en de Groote Beerze, een vlonderpad aangebracht. Dit om het wandelpad toegankelijk te houden bij bevloeiing van het verlaagde traject dat bij hoog water onder water komt te staan.

zaterdag 18 juni 2022

Bruggen over de Groote Beerze bijna klaar

De voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug, en voorde over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren is weer een stuk dichter bij de voltooiing.


De voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug, en voorde over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren is bijna voltooit.

31 mei is aannemersbedrijf Van der Zanden uit Moergestel gestart met de aanleg van de voorde en de bouw van de fundering voor de brug die de Schipstaarten in Netersel net De Biezegoren in Casteren gaat verbinden. Die brug is ongeveer 1,80 meter breed en is bedoeld voor wandelaars, mindervalide en fietsers. De paden van en naar de brug wordt een halfverhard pad en is daarmee geschikt voor mindervalide en fietsers. De brug zorgt voor een korte verbinding tussen de Schipstaarten aan de Neterselse zijde en De Biezegoren aan de Casterse zijde van de Groote Beerze.

Dinsdag 28 juni moet het allemaal klaar zijn. Dan wil waterschap De Dommel dit (deel)project op een ludieke manier afronden, samen met allen die aan het project hebben meegewerkt, of die direct betrokken (bedrijven en vrijwilligers) zijn bij de herinrichting. Daarnaast het waterschap in september een feestelijke dag organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden.


Links; voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug en voorde voor de paardensport.