zondag 31 mei 2020

Mijn visuele natuurverhalen

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Mijn onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de vier jaargetijden biedt.

Gekraagde Roodstaart wil rotte nestkasten

Gekraagde Roodstaarten arriveren als een van de eerste Afrikagangers in ons land. Vanaf begin april prevelen de mannetjes er lustig op los, eind april begint de broedperiode, en mei is de broedmaand. Volgens het Sovon nestkastverslag over 2015 broedt de Gekraagde Roodstaart  graag in rotte nestkasten.

De Gekraagde Roodstaart man in zijn broedbiotoop.

Heb je een oude nestkast die uitgehakt is uit een berkenstam die aan het rotten is, gooi de kast nog niet weg. De Gekraagde Roodstaarten broeden in natuurlijke holtes van rottend en vermolmd zacht hout. Een nestkast moet daar natuurlijk zo dicht mogelijk bij een natuurlijke nestgelegenheid gelijken. Gekraagde Roodstaart heeft een voorkeur voor kasten met een langgerekte (ovale) invliegopening, van ongeveer 32 mm breed en 40 tot 45 mm lang. Iets breder is niet erg. In de natuur bezetten ze vaak oud holtes van de Grote bonte specht. Ze hebben namelijk vrij grote nestgaten nodig. De mannetjes spreiden de vleugels uit tijdens bij de balts voor de nestopening. De broedkamer moet aan binnenmaten van ongeveer 12 x 12 x 25 cm (l x b x h) voldoen.

Het broedbiotoop is natuurlijk ook belangrijk. Cultuurbossen en loofbossen genieten de voorkeur, dus grote tuinen en parken met veel grote oudere bomen, afgewisseld door kleinere jongere bomen kan de aanwezigheid van de Gekraagde Roodstaart bevorderen.

Oude kasten zoveel mogelijk laten hangen!
Oude kasten zoveel mogelijk te laten hangen voor het verhogen van kastbezetting door soorten die van oude kasten houden zoals Gekraagde roodstaart, de Matkop en Kuifmees is een van de tips die aan te bevelen zijn. Als deze nestkasten van binnen nog enigszins droog blijven dan kun je ze gewoon in het bos opnieuw ophangen in de nabijheid van de oude plek waar je een nieuwe ophangt. Dat kan en zal zeker meer broedsels van deze soorten opleveren. Misschien dat deze kasten in het bos, het park (of je eigen grote tuin) waar veel wandelend publiek wandelt, een beetje aan het oog ontrokken moet worden want, hoe proper als de kasten van binnen ook zijn, menen sommige wandelaars dat ze de vogelwerkgroepen op de netheid van de kasten te moeten aanspreken.

Gekraagde roodstaart vrouw.

Nestkast voor de Gekraagde Roodstaart kopen
De gekraagde roodstaart heeft, naast een specifieke voorkeur voor nestlocatie, ook een specifieke voorkeur voor een nestkast. Zo kiezen ze eerder voor een invliegopening die ruim 3 centimeter breed is en 4,5 centimeter hoog. De opening is dus eerder langwerpig (ovaal) dan rond. Verder moeten de binnenmaten voldoen aan een 12 x 12 x 25 centimeter. De gekraagde roodstaart broedt ook graag in halfhol nestkasten. Door een halfhol nestkast te plaatsen helpt u de gekraagde roodstaart om een goede broedlocatie te vinden.

De kans is groot dat u hem dan jaarlijks terug ziet, vooral wanneer u in een boomrijk gebied woont. Ook weilanden en heides in de buurt vergroten de kans dat de vogel een bezoekje brengt aan uw tuin. Zorg ervoor dat de nestkast vrij hangt en dus niet op een beschutte locatie. Verder geven ze de voorkeur voor een vrije aanvliegroute. De gekraagde roodstaart heeft een voorkeur voor insecten en bessen. Bijvoeren met zaden of vetbollen heeft dus weinig zin, maar het planten van bessenstruiken en het vermijden van insectenverdelgers is goed voor de voedselvoorziening van de gekraagde roodstaart.

Broeden doen Gekraagde Roodstaarten vooral in bossen van de hogere delen van Nederland. Vooral in oude dennebossen kunnen ze in hoge dichtheden voorkomen. In het Rivierengebied tref je ze in doorgeschoten wilgenbos aan. Om te broeden zoeken ze ruimte holtes op. Gekraagde Roodstaarten broeden ook in nestkasten, mits die een ruime ingang hebben. Ze houden van rot hout: een erg oude nestkast dus gewoon laten hangen, is het advies.

Veel van mijn video's zijn ondertiteld

Veel van mijn video's zijn voorzien van ondertiteling. Die ondertiteling is standaard voorzien van een zwarte achtergrond. Hoe de ondertiteling wordt weergegeven kunt u zelf instellen. Eenmaal ingesteld, zal deze van toepassing zijn als jou persoonlijke voorkeur op jou computer of Laptop. Op een tablet of mobiele telefoon is dit niet toe te passen. Hieronder hoe je het kunt aanpassen.

Rechts-onder, aangegeven met de pijltjes, kun je op YouTube de instelling naar jou wens aanpassen.


Rechts op de afbeelding is het menu te zien waar de instellingen moeten worden aangepast. (Voorbeeld: instellingen zonder zwarte balk)

Instellingen voor ondertiteling beheren
Ondertiteling is beschikbaar voor video's waaraan de eigenaar ondertiteling heeft toegevoegd en voor bepaalde video's waaraan YouTube automatisch ondertiteling toevoegt. Je kunt de standaardinstellingen voor ondertiteling wijzigen op je computer of mobiele apparaat.

Activeer (als "Inschakelen" op de afbeelding aangegeven) op de weergavepagina de bedieningsfuncties van de videospeler. Selecteer vervolgens, onderstelling-taal en klik daarna op 'Meer opties'. In het verkregen menu kun je de wijze hoe de ondertiteling wordt getoond aanpassen. Via dit menu kun je ook het volgende wijzigen: lettertype, letterkleur, lettergrootte, achtergrondkleur, (on)doorzichtigheid van de achtergrond en meer.

Opmerking: als er ondertiteling beschikbaar is voor de video, moet de knop "Ondertiteling" wel zichtbaar zijn waar je op moet klikken om de ondertiteling in te schakelen. Als er geen ondertiteling aan de video is toegevoegd is deze natuurlijk ook net beschikbaar.

Meer uitleg op: https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl