dinsdag 26 oktober 2021

Mijn visuele natuurverhalen

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en  landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Mijn onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de vier jaargetijden biedt.

Oude voetgangersbrug Groote Beerze gelicht

Vanmorgen is de stalen voetgangersoversteek van de fundering gelicht en voor transport klaargelegd om om te bouwen tot twee kortere voetgangersbruggen. Omdat de nieuwe beekloop veel smaller is is de oude brug lang genoeg om doormidden te zagen en aan te passen voor de nieuwe oversteken die is de wandelroutes worden opgenomen. Tussen de brugleuningen worden roosters geplaatst zodat deze ook de kinderen veiligheid verhoogt.


Van de stalen voetgangersbrug over de Groote Beerze worden twee nieuwe bruggen gemaakt.

Zoals omschreven in de maatregelen van het herinrichtingproject wordt ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen oversteken, waren er twee oversteken gepland. Dat is in een later stadium bijgesteld tot drie bruggen. Deze nieuwe oversteken vervangen bij de Schipstaarten / Biezengoren ook de oversteekmogelijkheid over de stuw die inmiddels al verwijderd is. De nieuwe oversteken zijn zo gesitueerd dat ze passen bij de gewenste zonering uit de herijkte visie en geen belemmering vormen voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied.

De bestaande voetgangersbrug t.h.v. de BZ40 wordt aangepast aan de nieuwe meander van de Groote Beerze. Omdat de huidige brug lang genoeg is om doormidden de zagen en met de nodige aanpassingen er twee bruggen te maken, is besloten om beide bruggen te gebruiken om zo een extra oversteek te maken. Die derde oversteek was oorspronkelijk niet voorzien, maar komr nu in de buurt van de plaats waar de huidige brug lag. Die derde voetgangersbrug sluit mooi aan op het knuppelpad die langs de huidige BZ40 wordt aangelegd. Het knuppelpad maakt een verbinding tussen de Westelbeersedijk en de Groote Beerze, waar het vlonderpad over een verlaagd vernat deel de wandelroute niet onderbreekt. Daarnaast maakt de aanleg van een vlonderpad het herstel van een stroomgeul mogelijk. Het vlonderpad krijgt een breedte van 1 meter en heeft een lengte van 75 meter.

De zuidelijke oversteek bestaat uit een brug die ook te gebruiken is voor minderinvaliden, daarnaast wordt bij deze oversteek ook een voorde aangebracht ter gebruik voor de paardensport.


zondag 24 oktober 2021

De Gekraagde Aardster in de Hulselse Staat

Vanmorgen zag ik maar liefst 16 Gekraagde Aardsterren in de Hulselse Staat. Nadat ik veel tijd heb gestoken aan het filmen van de Herinrichting van het Beekdal van de Groote Beerze, koos ik er voor om in de Hulselse Staat te gaan wandelen en te kijken of er mooie paddenstoelen staat. De Gekraagde Aardster was de meest bijzondere.


De Gekraagde Aardster is herkenbaar aan de komvormig kraag aan de basis van het bolletje.

De Gekraagde Aardster is in ons land de algemeenste aardster. Deze forse aardster is goed herkenbaar aan de komvormig kraag aan de basis van het bolletje. Deze kraag, die soms ontbreekt, ontstaat doordat een deel van de buitenwand losscheurt wanneer de slippen van de slippenkrans zich omkrullen. De Gekraagde Aardster komt algemeen en talrijk in het kustgebied voor, en kan daarnaast ook elders op zand- en leembodems gevonden worden. Zowel in jong als oud bos.

Het vruchtlichaam heeft een doorsnede van 6-10 cm (geopend). De buitenlaag (exoperidium) heeft vier tot acht slippen, die vlezig en vaak gebarsten zijn, geelachtig tot lichtbruin. Er is een extra kraag rond de centrale bol. De binnenlaag (endoperidium) heeft geen steel. Zij is bolvormig met een doorsnede van ongeveer 3 cm en is lichtbruin van kleur.