donderdag 23 juni 2022

Mijn visuele natuurverhalen

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en  landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de jaargetijden bieden.

Voetgangersbruggen over de Groote Beerze

De voetgangersbruggen over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren zijn geplaatst. De voetgangersbruggen over de Groote Beerze zijn samen met de aanleg van de voorde en de halfverharde paden naar de bruggen, het sluitstuk van het herinrichtingsproject "Beekdal van de Groote Beerze, project 1". Het project en het plaatsen van de bruggen zijn door Aannemingsbedrijf Van der Zanden uit Moergestel uitgevoerd.


Voetgangersbruggen over de Groote Beerze

In het project "Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1" is ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen oversteken, zijn er drie oversteken gerealiseerd. Deze nieuwe oversteken vervangen ook een stuw die tussen de Schipstaarten en de Biezengoren is verwijderd en als oversteekmogelijkheid dienst deed. De nieuwe oversteken zijn zo gesitueerd dat ze passen bij de gewenste zonering uit de herijkte visie en geen belemmering vormen voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De voetgangersbrug t.h.v. de voormalige zandvang en de BZ40 sloot is aangepast aan de nieuwe meander van de Groote Beerze. Uit de 14 meter lange oude stalen balk-brug die bij de zandvang over de beek lag zijn twee korte bruggen gemaakt. Tevens zijn deze bruggen aangepast om te voorkomen dat kinderen tussen de railing door in de beek terecht kunnen komen.

De zuidelijke oversteek - tussen de Schipstaarten en de Biezengoren - bestaat uit een brug die ook te gebruiken is voor voetgangers, minderinvaliden en fietsers. Daarnaast is bij deze oversteek ook een voorde aangebracht ten behoeven van de paardensport. Zo worden op drie plaatsen verbindingen gemaakt voor wandelaars, waarvan er een ook fietsroutes en paardenroutes aan beide zijde van de Groote Beerze met elkaar verbindt. Naast de aanleg van twee bruggen en één voorde, is er langs de voormalige ligging van de BZ40 sloot, tussen de Westelbeersedijk en de Groote Beerze, een vlonderpad aangebracht. Dit om het wandelpad toegankelijk te houden bij bevloeiing van het verlaagde traject dat bij hoog water onder water komt te staan.

zaterdag 18 juni 2022

Bruggen over de Groote Beerze bijna klaar

De voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug, en voorde over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren is weer een stuk dichter bij de voltooiing.


De voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug, en voorde over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren is bijna voltooit.

31 mei is aannemersbedrijf Van der Zanden uit Moergestel gestart met de aanleg van de voorde en de bouw van de fundering voor de brug die de Schipstaarten in Netersel net De Biezegoren in Casteren gaat verbinden. Die brug is ongeveer 1,80 meter breed en is bedoeld voor wandelaars, mindervalide en fietsers. De paden van en naar de brug wordt een halfverhard pad en is daarmee geschikt voor mindervalide en fietsers. De brug zorgt voor een korte verbinding tussen de Schipstaarten aan de Neterselse zijde en De Biezegoren aan de Casterse zijde van de Groote Beerze.

Dinsdag 28 juni moet het allemaal klaar zijn. Dan wil waterschap De Dommel dit (deel)project op een ludieke manier afronden, samen met allen die aan het project hebben meegewerkt, of die direct betrokken (bedrijven en vrijwilligers) zijn bij de herinrichting. Daarnaast het waterschap in september een feestelijke dag organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden.


Links; voetgangersbrug, annex mindervalide en fietsbrug en voorde voor de paardensport.