dinsdag 31 augustus 2021

Vissen opdrijven in de Groote Beerze

De afspraak was half 7 - 7:00 uur. Vroeg op dus. Het werd een lange dag. Het duurde van zonsopkomst tot zonsondergang voordat het hele traject visvrij gemaakt was. De Groote Beerze was uitgemaaid en het maaisel was (op een enkele plaats na) geruimd. Als de begroeiing in de waterloop niet geruimd was zouden de vissen zich schuil kunnen houden en zou het opdrijven van de vissen ondoendelijk zijn. De zon zou door komen, maar die bleef achter de wolken. De ochtend ochtend bleef wat donker. En dat is aan de eerste beelden ook goed te zien. Toen iedereen gearriveerd was kon het bootje te water worden gelaten.


Vissen opdrijven in de Groote Beerze

De werkzaamheden van de Herinrichting Beekdal Groote Beeze is maandag 30 augustus 2021 van start gegaan door in de watergang een net te plaatsen aan het begin van het eerste werkvak tot aan het einde van dat vak. Binnen dat vak is de vispopulatie met een elektrisch vistuig, met lage spanning uit het vak opgedreven naar de benedenstrooms deel buiten het vak. Dat is wat in deze video te zien is en nog eens door ecoloog Marcel Cox wordt uitgelegd.

Het project “Herinrichting Beekdal Groote Beerze” wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel. Het ontwerp is in samenwerking met de gemeente Bladel, gemeente Oirschot, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, ZLTO en particuliere grondeigenaren tot stand gekomen. Deze partijen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor ontwerp, uitvoering en beheer van het gebied.

Het vrijmaken van vis binnen het werkvak, voordat er in de beek gegraven gaat worden, werd uitgevoerd door Henk Erkelens en zijn medewerker / collega, van Erkelens Natuurbeheer uit Molenaarsgraaf. Door hun jarenlange ervaring maken zij water snel en effectief vis vrij. Dit doen zij bijvoorbeeld als een watergang gedempt of uitgebaggerd moet worden. Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in en rond de watergangen, maken zij met een QuickScan duidelijk of er beschermde vissoorten in dat water leven. Hierbij maken wij gebruik van een Electro visapparaat. Zij beschikken daarvoor over de hiervoor benodigde ontheffingen.

Tijdens het opdrijven van de vis zijn er een aantal vissen en visjes die proberen langs het bootje terug te zwemmen naar waar ze verdreven moesten worden. Met een schepnet worden die er zo veel mogelijk uitgevist en in een kuip met water in de boot meegevoerd, om met korte regelmaat verderop buiten het werkvak weer uitgezet te worden. Zo zijn er karper, snoeken en zonnebaarzen uit het water gehaald. Enkele daarvan zijn in de sportvisvijver van de vereniging in de buurt uitgezet. Dit waren voornamelijk soorten die in een smalle en snel stromende beek - zoals de Groote Beerze gaat worden - niet goed meer kunnen gedijen.

Bezoek ook mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/JozefvanderHeijden

Met dank aan:
Waterschap De Dommel: https://www.dommel.nl
Brabants Landschap: https://www.brabantslandschap.nl
Provincie Noord Brabant: https://www.brabant.nl
Erkelens Natuurbeheer: https://www.erkelensnatuurbeheer.nl

COVID-19: Het water van de Groote Beerze bestaat voor een deel uit water dat na zuivering door de rioolwaterzuivering in de beek wordt geloost. In dat water kunnen nog actieve Covid-19 virus deeltjes zitten. Het is nog niet duidelijk of de virusdeeltjes in het rioolwater besmettelijk zijn. Ook is niet bekend hoe lang het virus overleeft als het in het rioolwater terecht komt. Maar toch, als u in aanraking bent gekomen met het water uit de beek, ontsmet dan je handen en was je handen en andere lichaamsdelen waar het water direct of indirect mee in aanraking kan zijn gekomen zodra je thuis bent.

Meer over Covid-19 in rioolwater: https://player.vimeo.com/video/431818012?h=66710f029b

maandag 23 augustus 2021

Natuur vaart er wel bij voldoende water

Zonder water geen leven. Dat geld voor alle leven. Zoals de mens water nodig heeft om alle processen in het lichaam draaiende te houden, afval op te ruimen en de lichaamstemperatuur te regelen, is dat ook bij dieren het geval. Als het warm is, zoals de afgelopen paar jaren veel het geval was, raakt het lichaam oververhit. Een aantal dieren moeten hun warmte middels uitademing (hijgen) af zien te voeren, andere moeten het lichaam afkoelen door in het water te gaan liggen of zich met water te besprenkelen (baden).

Tjiftjaf komt naar het water om te drinken.

In tegenstelling tot mensen kunnen vogels niet zweten om warmte kwijt te raken. Ook kunnen ze niet even hun verenpak uitdoen. Vogels die oververhit beginnen te raken zijn lusteloos en ademen snel. Vaak zullen ze met gespreide veren en hun snavel open zitten te hijgen. Door het hijgen wordt namelijk veel vocht verdampt en bij dit verdampen wordt warmte uit het lichaam onttrokken. Dit werkt verkoelend, maar een vogel droogt er wel sneller door uit en heeft dus water nodig om het vochtverlies aan te vullen.

Aangezien vogels kunnen vliegen, is er voor hen ook in tijden van droogte meestal wel water te vinden. Ze moeten er dan alleen wel veel meer moeite voor doen en ze kunnen hun energie eigenlijk goed voor andere zaken gebruiken. Zoals voedsel zoeken. U helpt ze daarom goed door schalen met water neer te zetten. Niet alleen kunnen ze hiervan drinken, een bad geeft ook direct verkoeling. Zet de schalen op een veilige, hoge plek, zodat katten niet meteen bij ze kunnen als ze zitten te drinken. En op een plek die zoveel mogelijk uit de zon blijft, anders kan het water flink heten worden. Omdat vogels er ook graag in badderen is een wat grotere, ondiepe schaal het meest geschikt. Ververs het water liefst dagelijks, want door het badderen kan het flink vervuilen.

Deze Tjiftjaf is nog gezond. Snel en erg beweeglijk fladderde hij (of zij) van de ene naar de andere plek.


Onze Rode Eekhoorn, of Euraziatische Rode Eekhoorn hebben oorpluimen in de winter en een grote pluimstaart, dient voor het evenwicht bij het springen en regeling van de lichaamstemperatuur. De kleur van de pels kan varieren van rood tot bruin, zandkleurig, grijs of zwart, met een witte buik. In de winter zijn de flanken wat grijzer. Ze hebben vier tenen aan de voor- en vijf aan de achterpoten, met scherpe nageltjes om goed te kunnen klimmen. Een opvallend kenmerk zijn de onderkaak helften die los van elkaar kunnen bewegen, waardoor ze gemakkelijk noten kunnen open kraken.

De Rode Eekhoorn kwam drinken en was weer verdwenen.

De eekhoorn in de tuin bij onze schuur komt dagelijks zonnebloempitten eten. Vanmorgen kwam de eekhoorn enkel drinken. Daarna was hij weer weg. Om aan eten te komen is de eekhoorn natuurlijk niet aangewezen op de zaden die hij bij de fotohut kan vinden. Water is een ander verhaal nu het al lang erg warm en droog is. Het vijvertje bij de fotohut wordt om de paar dagen bijgevuld met water dat in de containers verzameld is. Regenwater dat van het dak van de schuur in de containers stroomt wordt opgevangen en zo kan ik een voorraad van 2,5 m³ water opvangen.