woensdag 30 december 2015

De poserende Roodborst

Vanmorgen zat het weer mee. Vanuit de auto kon ik de Roodborst fotograferen. Het vogeltje bleef mooi poseren, zodat ik kon blijven fotograferen. Ik kwam aan 92 opname.

De mooi poserende Roodborst

Hierbij een selectie van de vele opnames.

maandag 28 december 2015

Wilde zwanen, Brand- Kolganzen

De zon scheen 's middags volop. Een mooie moment om naar het Beleven te gaan. Je weet nooit wat je daar aan treft. Daar zat de Brandgans weer. Het zat er ook nog vol met Kolganzen en de Grauwe ganzen. Maar het leukste van alles waren de Wilde zwanen.

De verrassing: De Wilde zwaan - brandpuntafstand: 700 mm

De Brandganzen zijn weer terug - brandpuntafstand: 700 mm

De Brandganzen zijn weer terug - brandpuntafstand: 1000 mm

De Kolganzen zitten er als wintergasten

Kattesteertvijver en Hageven (Bel)

Vanmorgen zijn wij (samen met mijn broer) naar de Kattesteervijver, in Retie en het Hageven in Neerpelt gereden om te kijken of daar vogels te fotograferen waren.

De Knobbelgans

In Retie zaten wel veel Eenden, Grauwe ganzen en Meerkoetjes, maar de laagstaande zon kwam niet over de hoge begroeiing uit. Het resultaat, weinig licht op de onderwerpen.


Locatie Kattesteervijver, Retie

Daarna zijn we naar het Hageven in Neerpelt gereden. Dat is een natuurgebied waar ook een kijkhut aan de waterkant staat. Een mooi groot, vlak, bijna rimpelloos water met Eenden, de Knobbelawaan, Meerkoetjes en Grauwe ganzen.

Maar ook daar kwam de zon niet over de begroeiing. Heel ver naar achteren was er wel voldoende licht, maar dat was zelfs met 1000 mm tele nog te ver.


Locatie Hageven, Neerpelt

zondag 27 december 2015

Tientallen Vinken

Vanmorgen zaten er tientallen Vinken achter bij het Bleven. Dichtbij komen is niet makkelijk.

Een kreeg ik goed voor de lens, een Vink (mannetje).

Vink (mannetje)

zaterdag 26 december 2015

Zwarte zwaan op het Beleven

De Zwarte zwaan (Cygnus atratus) is bijna volledig zwart met enkel witte handpennen. De rozerode snavel is lichter op de punt. Hij wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot zes kilogram zwaar. De geslachten zijn qua uiterlijke kenmerken gelijk.

Zwarte zwaan op het Beleven

De zwarte zwanen vormen rond hun tweede levensjaar een koppel voor het leven. De kuikens worden door de ouders samen opgevoed. De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn verspreiding. Kenmerkend is de klagende, trompetterende roep bij hun nachtelijke vluchten. Zijn voedsel bestaat uit grassen en waterplanten. Dit dier is een zwerfvogel.

Deze soort komt voor in Australiƫ, Tasmaniƫ en Nieuw-Zeeland. Hij leeft in zoet- en brakwatergebieden. De zwarte zwaan is een populaire sierwatervogel die veel wordt gehouden en gekweekt. Ontsnapte of uitgezette exemplaren kan men ook in de Europese natuur tegenkomen, maar worden beschouwd als exoot. In Europa broeden ze het gehele jaar door.

woensdag 23 december 2015

Beleven en Kattesteertvijver

Vandaag was ik al vroeg op het Bleven in Reusel. De zon zou zich vandaag, en ook vanmorgen al goed laten zien, niet dus. Dus werd het een uitdaging om met een super telelens, die het best werk bij goed licht, om toch mooie foto's te maken. Je wordt er niet dommer van, moet je maar denken.

Kolgans

Met de Nijlganzen, de Canadese ganzen, de Grauwe ganzen en de Kolganzen ontbrak alleen nog de Brandgans, die er gisteren wel was. Verder was het een af en aanvliegen van de Kievieten en wat ganzen.

's Middags ben ik naar Retie gereden, naar de Kattesteervijver en de Vierkante vijver van het Prinsenpark. Dat was, ondanks het korte bezoek meer dan de moeite waard.


Slobeend

Ik had de 2.0 convertor tussen de lens en de camera gezet. Daarmee behaal ik een brandpuntafstand van 1000 mm. Doordat de convertor twee stops lichtverlies oplevert, moest ik handmatig scherpstellen. Maar ook dat went.

Grote Zaagbek

Daar zaten vogels zoals, de Wilde eend, de Tafeleend, de Kuifeend, de Slobeend en de Grote Zaagbek. Het kleine vogeltje is de Barmsijs, de grote zwarte vogel de Zwarte Kraai.