zondag 28 januari 2024

Rechtbank: Wegversmalling Prins Hendriklaan mag

De paaltjes op de Prins Hendriklaan in Lage Mierde blijven staan. De rechtbank in Den Bosch wijst de claim van de gemeente Hilvarenbeek af. Laatstgenoemde is tegen die versmalling van de weg dwars over Landgoed De Utrecht. Daardoor moet vrachtverkeer namelijk omrijden. Het verbod voor zwaar verkeer op de Prins Hendriklaan bestaat al jarenlang, maar dat werd alleen via een verkeersbord kenbaar gemaakt. Omdat zwaar verkeer de weg toch gebruikte, en kapot reed, ging de rentmeester van De Utrecht over op een wegversmalling.


Paaltjes op de Prins Hendriklaan mogen blijven staan

Dit werd in 2020 een twistpunt tussen de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. Die laatste vond het namelijk prima dat de weg in Lage Mierde werd versmald. En nam een verkeersbesluit om dat officieel te regelen. De rechtbank geeft Reusel De Mierden daarin nu gelijk. Het verkeersbesluit blijft in stand. De weg dwars over het landgoed wordt veel gebruikt door fietsers en recreanten te voet. De laan is nu veiliger voor dit langzame verkeer en dat past binnen het landgoed dat veel door recreanten wordt bezocht.

Kernen zouden klappen opvangen
Hilvarenbeek voerde aan dat het zware verkeer alternatieve routes neemt, waarschijnlijk door de kernen van Esbeek en Hilvarenbeek. Dat is echter niet onderbouwd, constateert de rechtbank. Bovendien zijn die andere routes verhard en geschikt voor zwaarder vervoer. De rechtbank vindt daarom niet dat Reusel-De Mierden daar rekening mee moest houden. Overigens krijgt Hilvarenbeek op één punt wel gelijk. Het oude verkeersbord gold alleen een verbod voor vrachtverkeer en niet voor landbouwmachines. Het verkeersbesluit van Reusel De Mierden weert meer verkeer dan voorheen. Dat verandert de zaak niet, wat de rechtbank betreft. Het college wilde een einde maken aan het negeren van het verkeersbord om daardoor het gebied veiliger te maken.

Hilvarenbeek kan nog in hoger beroep bij de Raad van State. Dat zou de volgende stap zijn in het juridische traject. Dat startte met een bezwaar, daarna besloot de rechtbank in Den Bosch dat het beroep van Hilvarenbeek niet ontvankelijk was. Vervolgens oordeelde Raad van State dat de rechtbank onterecht technisch-juridische redenen had aangevoerd. Daarom heeft de rechtbank in Den Bosch nu toch een inhoudelijk oordeel geveld.

woensdag 24 januari 2024

Bos en Heidevogels in de Brabantse Kempen

Deze video is een compilatie van vogelsoorten die ik filmde in bosrijk gebied en op de heide. Sommige soorten leven op de scheiding van het bos met het open veld, zowel heidevelden als grasvelden. Mogelijk kom ik nog met een vervolg. Daar zouden o.a. moeras en watervogels in voor kunnen komen.


Bos en Heidevogels in de Brabantse Kempen

Als je deze video kijkt lijkt het dat het met onze broedvogels goed gaat, maar schijn bedriegt. Eén op de zes Europese broedvogels zijn de laatste 40 jaar verdwenen, blijkt uit een nieuwe studie. Met andere woorden: sinds 1980 zijn we ongeveer 600 miljoen broedvogels kwijtgeraakt in de EU. De grootste daling is verrassend genoeg te zien bij de huismus, gevolgd door gele kwikstaart, spreeuw en veldleeuwerik. Het gaat dus niet zozeer om schaarse broedvogels, maar om soorten die voorheen bijzonder algemeen waren in Europa.

Tussen 1980 en 2017 is er een algehele afname van tussen de 560 en 620 miljoen individuele vogels, wat neerkomt op 17% tot 19% van de populatie. In feite zijn er in die periode zo'n 900 miljoen vogels verloren gegaan, maar dit staat tegenover een toename van ongeveer 340 miljoen bij sommige soorten dit het beter deden. Het meest schrijnende is dat we hier spreken over een zeer grote achteruitgang binnen een klein aandeel soorten van onze meest voorkomende broedvogels. Die zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de verliezen en hetzelfde geldt voor de toename.

De laatste jaren is er veel aandacht voor de sterke achteruitgang van insecten én voor de negatieve gevolgen van stikstofdepositie op de natuur. De verwachting is dan ook dat insectivore broedvogels én de predatoren die op deze vogels jagen hiervan invloed ondervinden, met name op de verzuringsgevoelige hogere zandgronden. In de praktijk zien we echter sterk verschillende trends bij broedvogels die van insecten leven: van een toename tot sterke fluctuaties en broedvogels die verdwijnen uit ons land.

donderdag 18 januari 2024

De fietspad naar de Flaestoren was te befietsen

Gisteren was het waarschijnlijk te riskant om met de fiets door Landgoed de Utrecht te fietsen. De vers gevallen sneeuw bedekte de fietssporen die mogelijke weer bevroren waren en zo voor gevaarlijke verborgen valkuilen zorgen. Vanmorgen reed ik met de fiets weer mijn bijna dagelijkse ronde. De Fietspad die langs de Flaes en Goorven loopt was nog bedekt met sneeuw, maar was goed te befietsen.


De fietspad naar de Flaestoren was goed te befietsen

Op 11 november 2011 is de uitkijktoren D’n Flaestoren geopend, naar een ontwerp van LuijtenISmeuldersIArchitecten uit Tilburg. Door 8 bomen van het landgoed zelf, elk zo’n 25 meter lang en 3000 kg zwaar, te combineren met slanke stalen kolommen is een open structuur gecreëerd waarin, door een afwisseling van trappen en bordessen, een makkelijk te belopen route naar het uitzichtbalkon op 22 m hoogte leidt. Vandaar en vanaf elke traptrede er naar toe, heb je een prachtig uitzicht over het niet toegankelijke deel van het natuurgebied De Flaes en het Goorven en de bossen er rondom heen. Helaas is de Flaestoren al een tijd met hekwerk afgezet. De houten steunpalen zijn aan het rotten en moeten vervangen worden. Dat geld ook voor een aantal traptrede. De herstel werkzaamheden kunnen nog een half jaar in beslag nemen. Tot de voltooiing van van de herstellingen is de toren niet toegankelijk voor bezoekers.


De Flaes heeft een oppervlakte van 4,9 ha, de Kleine Flaes is 1,8 ha groot en het Goorven 5,6 ha. De natuurreservaten het Goor en de Flaes, in het zuidoosten van De Utrecht, vormen een kern van het vogel eldorado op het landgoed. Gelegen tussen uitgestrekte boscomplexen, omringd door de natte Neterselse- en Mispeleindse heide, roepen deze oer-oude vennen herinneringen op aan lang vervlogen tijden, toen alleen een oude turfsteker op de hoogte was van het bestaan van deze sompige moerassen. Momenteel telt het landgoed in totaal meer dan 130 soorten broedvogels met beroemde soorten als de genoemde ijsvogel, nachtzwaluw, zwarte specht, bonte specht, kerkuil, bosuil, wulp. Zelfs een kolonie Aalscholvers broeden in bomen midden in de Flaes, die vanaf het 22 meter hoge balkon van de Flaestoren goed waren te zien gedurende de vroege broedperiode.


Het Goorven ligt ruim 1 km van de Flaes. Beide heidevennen liggen in het zuiden van Landgoed De Utrecht, op grondgebied van Lage Mierde. Het overgrote deel van het landgoed ligt op grondgebied van Esbeek. Het Goorven, dat met 5,6 ha het grootste ven in de omgeving is. Tussen de Flaes en Goorven zijn een paar vennen heringericht. Landgoed De Utrecht kent drie grote vennen als de Flaes, de Kleine Flaes en het Goorven. De Flaes heeft een oppervlakte van 4,9 ha, de Kleine Flaes is 1,8 ha groot en het Goorven 5,6 ha. De natuurreservaten het Goor en de Flaes, in het zuidoosten van De Utrecht, vormen een kern van het vogel eldorado op het landgoed. Gelegen tussen uitgestrekte boscomplexen, omringd door de natte Neterselse- en Mispeleindse heide, roepen deze oer-oude vennen herinneringen op aan lang vervlogen tijden, toen alleen een oude turfsteker op de hoogte was van het bestaan van deze sompige moerassen. Momenteel telt het landgoed in totaal meer dan 130 soorten broedvogels met beroemde soorten als de genoemde ijsvogel, nachtzwaluw, zwarte specht, bonte specht, kerkuil, bosuil, wulp. Zelfs een kolonie Aalscholvers broeden in bomen midden in de Flaes, die vanaf het 22 meter hoge balkon van de Flaestoren goed waren te zien gedurende de vroege broedperiode.


maandag 15 januari 2024

Winter op de Neterselde Heide en Landgoed De Utrecht

In de nacht van zondag op maandag trok een front over waaruit sneeuw naar beneden kwam. Behalve dat het verkeer daar veel last van ondervond, levert het wel een mooi winterlandschap op. En wat is en nu mooier dan een winter natuurlandschap. De komende twee dagen zal het in het zuiden van ons land nog meer sneeuw vallen. Vooralsnog deel ik de beelden van vanochtend graag met jullie.


Winter op de Neterselde Heide en Landgoed De Utrecht

De Neterselse Heide, gelegen ten noorden van Netersel, is sinds 2004 eigendom van het Brabants Landschap. Het gebied is 229 ha groot. Op de Neterselse Heide vindt men droge, maar vooral ook natte heide.

Wie zegt Landgoed De Utrecht, denkt gelijk aan de de Flaes en het Goor ven. Landgoed De Utrecht is een ontginningslandgoed dat is ontstaan door het ontginnen van heide grond. Het doel hiervan was het tot stand brengen van akkergronden en productiebossen. Rond 1850 bestond het gebied uit uitgestrekte heidevelden, in feite gedegradeerd bos met name als gevolg van houtkap en overbeweiding.

vrijdag 5 januari 2024

De winter komt er aan, matige tot strenge vorst

Weerplaza: 'De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en neemt de kans op regen af in de Brabantse Kempen. De temperatuur daalt tot -1 °C overdag en -5 °C 's nachts. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf dinsdag neemt de kans op zon toe en stijgt de temperatuur tot 4 °C overdag en -2 °C 's nachts.'


Wordt die het landschapsbeeld vanaf zondag?

De fietspaden en B-wegen die nu onder water staan zullen dan glad worden. Op veel plaatsen staat ruim 20 cm of meer water op fietspaden. Dat is volgende week niet weggetrokken. Herberg 'In den Bockenreyder' is vanaf Esbeek onbereikbaar door het hoge water in de Reusel. Vanaf Westelbeers kunnen fietsers wel naar de Flaes en de Bockenreyder, maar vanaf de brug over de Reusel zal de doorgang gespert zijn. Vrijdag nestelt een lagedrukgebied zich recht boven ons land. Dit lagedrukgebied brengt naast veel bewolking van tijd tot tijd regen en in het noorden en noordoosten mogelijk natte sneeuw met zich mee. De maximumtemperatuur komt zondag met 0 tot +2 graden nog wat lager uit dan op zaterdag. In de noordelijke provincies kan het tot de eerste lokale ijsdag van het jaar komen. Dit is een dag waarop het de hele dag blijft vriezen. Door aanwezigheid van een overwegend matige noordoostenwind is het voor het gevoel een stuk kouder. De gevoelstemperatuur ligt in de middag namelijk ver beneden het vriespunt. Het blijft overwegend droog met vrij veel bewolking en af en toe ruimte voor de zon.

Tijdens de nacht naar maandag gaat het overal (flink) vriezen.

De minima liggen tussen -1 graad in Zeeland tot lokaal -5 graden in Groningen, Twente en de Achterhoek. In de nieuwe week blijft de wind uit een noordoosthoek waaien. Hierdoor houdt het koude winterweer nog even aan. Het blijft droog met flink wat ruimte voor de zon. De noordoostenwind kan het wederom voor het gevoel een stuk kouder aan laten voelen. Overdag komt de temperatuur rond het vriespunt uit en tijdens de nachten komt het tot lichte of matige vorst. Lokaal kan het kwik zomaar eens dalen naar -6 of -7 graden. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dan we binnenkort op ondergelopen weilanden en ondiepe vennetjes kunnen schaatsen.


woensdag 3 januari 2024

Paartijd van de Rode eekhoorn is in volle gang

De paartijd van de Rode eekhoorn is op zijn hoogtepunt tussen januari en maart. De draagtijd duurt 38 dagen. Meestal worden de jongen tussen maart en mei geboren, mits er voldoende voedsel is. Anders worden de jongen tussen juli en september geboren.


De paartijd van de Rode eekhoorn is op zijn hoogtepunt tussen januari en maart. De draagtijd duurt 38 dagen.

Per worp krijgt een vrouwtje één tot acht jongen (gemiddeld drie). De jongen wegen bij de geboorte tien tot vijftien gram. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen. Bij verstoring draagt het vrouwtje de jongen uit het nest. Na zeven tot acht weken begeven ze zich voor het eerst buiten het nest, en na zeven tot tien weken zijn ze gespeend. Als de jongen tien tot zestien weken oud zijn, zijn ze onafhankelijk. De dieren zijn over het algemeen na tien tot twaalf maanden geslachtsrijp.

De woongebieden overlappen elkaar. Vooral in de winter, waarin de woongebieden groter zijn, is er veel overlap tussen de woongebieden. Vrouwtjes wonen meer verspreid van elkaar dan mannetjes, waardoor overlap tussen de woongebieden van vrouwtjes minder voorkomt. In de paartijd jagen de mannetjes achter elkaar aan, mogelijk om een hiërarchie tussen de mannetjes vast te stellen en zo het recht om te mogen paren te verwerven.

De eekhoorn is 20 tot 28 centimeter lang en 250 tot 350 gram zwaar. De borstelige pluimstaart is 15 tot 20 centimeter lang. Het is een omnivoor, die tot de knaagdieren behoort. Anders dan de naam doet vermoeden, kan de vachtkleur variëren van zwart tot gelig, met allerlei tinten rood en bruin daartussen. Melanisme komt voor, maar de mate waarin individuen melanistisch zijn verschilt per regio. Gewoonlijk zijn de dieren roodbruin met een witte buikzijde, 's winters meer grijzig donkerbruin. De kleur wordt ook grijsachtiger naarmate de eekhoorn ouder wordt. De oorpluimen vallen vooral in de winter op. Een eekhoorn kan de haren op de pluimstaart opzetten.


De eekhoorn maakt vaak gebruik van oude nesten van andere eekhoorns. Een eekhoornnest is rond met een diameter van dertig centimeter, en bevindt zich in een boom, op minstens zes meter hoogte, vlak bij de boomstam. Soms wordt een nest op een tak gemaakt, of in een holle boom. De buitenste zijde van het nest wordt gemaakt van twijgen, en de binnenzijde wordt bekleed met mos en gras. Nesten waarin de jongen worden geboren, zijn bekleed met een dikkere laag. Eekhoorns worden 3 tot 7 jaar in het wild, en tot tien jaar in gevangenschap.

De belangrijkste natuurlijke vijanden zijn marters, roofvogels en huishonden en -katten. Ook sterven dieren door verhongering en auto-ongelukken. Vooral in hun eerste jaar sterven veel dieren. Om aan zijn vijanden te ontkomen rent de eekhoorn spiraalsgewijs omhoog tegen een boom.

maandag 1 januari 2024

Nieuwjaars fietsrondje Landgoed De Utrecht

Wat doe je op de 's ochtends van Nieuwjaarsdag? Een fietsrondje maken zoals andere dagen. Door de natuur, daar voel ik mij thuis, en toerfietsen was een van mijn eerdere hobby's. Via Netersel, richting Westelbeers, door Landgoed De Utrecht naar de Provincialeweg (N269 Reusel - Tilburg).


Nieuwjaars fietsrondje Landgoed De Utrecht

Aan de Flaes staat een kijktoren, de Flaestoren. Deze is 21 meter hoog en biedt uitzicht over de omgeving met natuurlijk over het water van de Flaes. Door de begroeiing is de Kleine Flaes net niet te zien. Helaas is de toren gesloten voor publiek. De houten steunpalen zijn aan het rotten en moeten vervangen worden. De opknapbeurt zal nog wel een half jaar in beslag nemen, dus voorlopig kunnen we niet de omgeving vanaf het hoogste punt overzien.