donderdag 30 juni 2016

Fuut, Reigers en waterhoen

Omdat mijn jongste zus over is gekomen van Frankrijk, zijn we vanmiddag even naar het Beleven in Reusel gegaan. Zij wou de Fuut, die daar zit te broeden, graag op de foto zetten.


Helaas was het zwaar bewolkt, wat het maken van mooie foto's bemoeilijkte, zo niet onmogelijk maakte. Hierbij toch een paar opname.

Helikopter Belgische luchtmacht

Twee Agusta A109BA helikopters van de Belgische luchtmacht vlogen vanmiddag over het grensgebied met Nederland en België nabij het Reuselse Beleven.


De Agusta A109 is een helikopter van het Italiaanse bedrijf Agusta. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze helikopters gestationeerd in Kleine Brogel. Vliegbasis Kleine-Brogel is een NAVO-luchtmachtbasis in Kleine-Brogel, een deelgemeente van de Belgische stad Peer. Sinds 30 mei 2002 is de officiële naam Generaal-majoor vlieger Graaf Ivan du Monceau de Bergendael basis. Type BA is model gebouwd voor de Belgisch Luchtmacht. Het toestel wordt gebruik in verschillende uitvoeringen: MediVac, troepentransport en gevechtsuitrusting.


Land: België
Call Sign: H-45
Registratie: OT-AKM
Bouwjaar: 1992
Serialnr: 0345
Operator: Belgian Army Air Component
Militair toestel
Laatste vlucht (UTC): 30/06/2016 14:24:05

Model
Fabrikant: Agusta
Model: A-109HO (A-109BA)
ICAO-Type: A109
IT: H2T
Motor: 2 x Rolls Royce Allison C250
Zitplaatsen: 2crew+pax
Gewicht (leeg | kg): 1944
Gewicht (max | kg): 2850
Maximumsnelheid (km/u): 282
Vluchtsnelheid (km/u): 240
Lengte (m): 13
Breedte (m): 2.8
Hoogte (m): 3.5
Rotor diameter (m): 11

maandag 27 juni 2016

Het nest van de Fuut

Gisteren fotografeerde ik een Futen koppeltje dat met de balts bezig was. Vanmiddag ging ik terug naar het Beleven om te proberen om de broedende fuut op de foto te krijgen.

Ik vond een plaats die minder verwijderd was als waar vandaan ik dat gisteren probeerde. Het bleef een grote afstand, maar ik moest daar genoegen mee nemen.

Het nest van de Fuut

Omdat het nog ver weg was heb ik de foto's moeten croppen (uitsnijden). Vandaar dat het fotoformaat iets kleiner is als gebruikelijk.

Duizenden Pissebedden

In de scheuren van de afrasteringspalen langs het Reuselse Beleven zitten duizenden Pissebedden. De zitten voornamelijk in de afrasteringspalen die onder bomen staan met een groot beschut bladeren dak. De Pissebedden zitten niet graag in de zon, waardoor er niet veel in gescheurde palen zitten die wel in de volle zon staan.


Pissebedden (Isopoda) vormen een van de weinige ordes van schaaldieren waarvan er soorten op het land voorkomen. Over het algemeen is het een zeer diverse groep waarvan de meeste soorten in zee leven, maar sommige soorten hebben zich aangepast op het land. Andere plaatsen die voor de pissebedden een goede leefomgeving vormen zijn: onder dood en in rottend hout, in spleten van boomschors, in de composthoop en ook tussen bladeren aan de voet van een heg.

zondag 26 juni 2016

Het baltsritueel van de Fuut

Vanmorgen ben ik naar het Beleven gereden om daar een broedende Fuut te fotograferen. Ik werd van de week getipt door Wout van Kemenade, die mij al waarschuwde dat mooie foto's maken van het nest een moeilijke opgave zou worden. En dat was ook zo. De Fuut zit z'n 250 meter verwijderd van de plaatsen van waar de foto te maken is. Dan kun je alleen een foto maken met een fuut op de foto, geen foto van de Fuut. Maar het geluk kwam gelukkig mijn kant op. Ik was getuigen van het baltsritueel van een Futen koppel.


Ik was van huis gegaan met de 2.0 teleconverter op de 200-500 mm telelens (1000 mm tele). Die keuze maakte ik omdat ik verwachte dat ik heel veel teleberijk nodig zou hebben. Dat was een keuze met een flinke moeilijkheidsgraad. Door het lichtverlies van twee stoppen is automatisch scherp stellen niet meer mogelijk, dat moet dan handmatig. Dat gaat redelijk als er veel zonlicht is, maar die zat verscholen achter de bewolking. Ik ben dan ook redelijk tevreden met het resultaat.

Futen staan bekend om hun baltsgedrag. Dan zwemmen ze naar elkaar toe, met de hals gestrekt, en zwemmen tegen elkaar op, met de borst uit het water geheven. In het voorjaar bouwt een futenpaar een speelnest op het water waar op ze uiteindelijk paren. Kort daarna wordt langs de waterkant een steviger nest gebouwd, waarin 3 tot 4 bleek blauwgroene eieren worden gelegd, die later verkleuren tot geel en bruin. De broedperiode loopt van maart tot en met juni.

donderdag 23 juni 2016

WVK Nieuws artikel: 'Na vijven'

WVK-Groep, waar ik werk, heeft een nieuwsblad. Vijf keer per jaar verschijnt er een nummer met informatie binnen het bedrijf. Voor het geval er iets te melden is over een van de personeelsleden, die in zijn vrije tijd wat doet waar niet iedereen zich mee bezig houdt, is er een artikel; 'Na vijven', vaak een hobby, dus. In mijn laatste maand voordat ik mijn vakantiedagen mag gaan opnemen, en daarna met pensioen ga, kwam mij de eer te beurt en vroeg men mij voor dit artikel. Hieronder de eerste regels uit het artikel, en op de foto het gehele artikel.

Jozef van der Heijden maakt prachtige natuurfoto’s en –films
Uren wachten op ijsvogel of bonte specht

Als tiener maakte hij al natuurfoto’s. Dan trok hij de weilanden in, achter de ouderlijke boerderij aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel, en kon hij uren wegblijven. Later maakte hij vooral veel sportfoto’s, in het bijzonder van mountainbikers. Sinds een jaar of vijf is hobbyfotograaf Jozef van der Heijden terug in de natuur, waarin hij niet alleen bijzondere foto’s maakt, maar ook uniek filmmateriaal schiet.............

zondag 19 juni 2016

Woonbos, Bedrijvenpark Hapert (2)

Vanmorgen was het droog toen ik nog eens naar het Woonbos reed, dat deel uitmaakt van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert. De zon liet zich daarentegen pas laat zien, maar toen de zon er eenmaal was waren de wolken niet meteen verdwenen.


De eenden en ganzen lagen op de loopsteiger te luieren. De aalscholver zat op een paal op de uitkijk. Voordat ik een beetje in de buurt kon komen was de vogel dan ook gevlogen. Het vele regenwater van gisteren was voor een groot deel weer weggetrokken. De kikkers kwaakte onophoudelijk tegen elkaar in. De reuk van afvalwater, die er gisteren hing was verdwenen. Wel waren nog resten van riooloverstort te zien. Waar het water weggetrokken was bleef een slijmerige substantie over die in het water kleurden zoals olie dat doet.Mijn beoordeling over dit gebied:

zaterdag 18 juni 2016

Woonbos, Bedrijvenpark Hapert (1)

In een nieuw natuurgebied aan de rand van de dorpskern van Hapert is een woonbos gerealiseerd. Met de Coolpix camera ging ik op pad. Tijdens de verkenningstocht begon het flink te regenen. Gelukkig had ik een paraplu bij en kon ik de meeste foto's vanonder deze beschutte regenscherm maken.

Het woon en werkbos wordt de groene bosrijke entree van het park en zorgt tevens voor een groene buffer naar de bebouwde kom van Hapert. Op de lagere delen in het Woon-werkbos wordt het regenwater vastgehouden en geïnfiltreerd. Via een verfijnd stelsel van greppels en loopjes wordt het regenwater van het gehele Kempisch Bedrijvenpark (KBP) verzameld, afgevoerd en geïnfiltreerd in de lagere delen van het park.

Het Woonbos is toegankelijk voor voetgangers

Filteren van fijnstof
De inheemse beplanting is op dusdanige wijze aangeplant dat het groen zorgt voor de afvang van fijnstof. Zo is de groenstructuur gebaseerd op de heersende windrichting (zuidwest). Er zitten in het beplantingsplan ruimtes tussen de heester- en boomlaag en er zijn her en der in de zoomlaag gaten gemaakt. Het groen fungeert daarmee als een filter van fijnstof. Om toekomstige bedrijven te inspireren om ook rondom hun bedrijfspanden op duurzame wijze met groen om te gaan, zijn bij het informatiecentrum een zogenaamde biodiversiteitsborder en een groene gevel aangelegd. Een dergelijke border zorgt voor schuilgelegenheid voor dieren en voorziet in voedselplanten en - dankzij de aangelegde vijver - ook voor drinkwater. In de border zijn zoveel mogelijk verschillende nectar- en stuifmeelplanten met uiteenlopende bloeiperioden opgenomen die belangrijk zijn voor wilde bijen, die hun nesten maken in het insectenhotel. De biodiversiteitsborder had meteen resultaat: twee maanden na aanleg werden al rupsen van de koninginnepage gesignaleerd.

Google-maps afdruk van het Woonbos

Aan de westkant, in de Ecozone, wordt het grondwater aangesneden aan de rand van het zand. Deze kwelbronnetjes voeden een nieuw stroompje dat noordwaarts loopt richting Woonbos. Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden en geïnfiltreerd, waardoor een diversiteit in biotopen is ontstaan. In het Beeldkwaliteitsplan doen we de suggestie dat bedrijven vegetatiedaken aanleggen. Het overschot aan dak- en regenwater wordt uiteindelijk - gescheiden van het schone kwelwater - via greppels naar het Woonbos afgevoerd, waarbij het onderweg op natuurlijke wijze door het zand wordt gezuiverd.

Het Woonbos is het retentiegebied van het hele bedrijvenpark. Hier zijn blusvijvers en worden natte en drasse bloemenweides afgewisseld met drogere natuurbosstroken. Dit past goed in de omgeving die van oorsprong bestaat uit een zandige laagte die elke winter drassig werd. In het Woonbos zijn bosschages geplant, maar voor de rest is er niets ingezaaid: alles wat er nu staat is spontane opslag. Op de drogere delen liggen poelen met zonnetaluds voor reptielen en amfibieën. Uit de monitoring van het gebied blijkt wel dat er opvallend veel vlindersoorten en vleermuizen zijn.