maandag 1 juni 2020

Gekraagde Roodstaart in de volle zon

Vanmorgen zat de Gekraagde Roodstaart op een takje in de volle brandende zon. Die felle zon is niet ideaal om een goede foto te maken. De foto's waren wel wat overbelicht, en met fotobewerking was dat niet helemaal goed te krijgen. Ik ga zo lang door tot ik hem heb zoals ik dat wil.

De houding is goed, maar de zon branden de lichte delen te veel weg.

Volwassen mannetjes hebben een oranjerode borst, zwarte keel, wit voorhoofd en grijze kruin en mantel. Vrouwtjes zijn minder opvallend getekend en hebben een grijsbruine rug en een beige onderzijde. Beide geslachten hebben een roestrode staart. De Gekraagde roodstaart is vaak in een rechtopstaande positie zittend te zien op een zitpost, waarbij de staart voortdurend trilt. Vanaf deze zitpost jaagt de vogel op insecten die op de grond gevangen worden.


De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Ook in kleinschalig boerenland met oude, lommerrijke erven. Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, die ook wel van nestkasten gebruikmaken. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden. Ze broeden in mei en is zeer plaatsgetrouw. Vaak keren ze terug naar de broedplaats van het jaar ervoor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten