donderdag 22 oktober 2020

Dennenkleefsteelmycena - Muizenstaartzwam

Sommige paddenstoelen vind je op dennenappels. De Dennenkleefsteelmycena vond ik vanmorgen, net als het Muizenstaart-zwammetje. Eerder vond ik al de Zeedenmycena en het Oorlepelzwammetje.

Dennekleefsteelmycena op een dennenappel

De is Dennenkleefsteelmycena macroscopisch identiek aan de Graskleefsteelmycena (Mycena epiterygia), en sommige autoriteiten beschouwen het als een variëteit van die soort. Het verschilt microscopisch doordat het basidia heeft, voornamelijk met twee sterigmata en bijgevolg grotere sporen. Dennekleefsteelmycena zijn te vinden op naaldhout. Groeit op dood rottend hout van naaldbomen, vooral op zandgronden (september - oktober). Vrij algemeen.


Een Mycena, de familie waartoe de Dennenkleefsteelmycena behoord, hebben een kegel- tot klokvormige hoed (Ø 5-30 mm) met vaak gevoorde, rechte rand, die bij het rijper worden niet naar binnen omkrult. De steel is dun en heeft geen manchet. Sommige soorten hebben melksapbuizen in de steel waardoor bij doorbreken een wit of rood sap naar buiten komt.

De Muizenstaartzwam (Baeospora myosura) groeit uit de kegel van dennenappels.

De Muizenstaartzwam (Baeospora myosura) komt voor op de kegels van sparren en dennen. Dit zwammetje kan je heel soms zelfs tegenkomen op verbrand naaldhout. Meestal groeit deze soort in naaldbossen op zanderige ondergrond.

Dit piepkleine zwammetje woont in de kegels van sparren en dennen in Europa en Noord-Amerika. Het lijkt vrij algemeen en wijdverspreid te zijn, maar het wordt vaak over het hoofd gezien vanwege de beperkte grootte. De zeer overvolle sporendragers zullen helpen om Baeospora myosura te identificeren, maar microscopische analyse is waarschijnlijk nodig om deze soort met zekerheid te identificeren, aangezien verschillende soorten van het geslacht Strobilurus ook kegels bewonen en erg op elkaar lijken. Echter, Strobilurus species aanzienlijk verschillen onder de microscoop; ze hebben grotere, inamyloïde sporen en hymeniforme pileipellisstructuren.