maandag 15 april 2019

Vogels kijken, is van vogels genieten

Ik heb ze al vaker gefotografeerd, de Houtduif, de Heggenmus, de Zwartkop en de Pimpelmees. Het is elke keer weer genieten als deze vogels bij de fotohut komen. Soms erg dicht bij, andere keren wat verder weg in de struiken op de achtergrond. De duif zat verscholen achter een deel van het camouflagenet dat over de voortent van de hut is aangebracht (om zelf wat in het donker te zitten).

Ik kon de Houtduif toch scherp stellen door de mazen van het camouflagenet, wat een speciaal effect geeft.

Houtduiven komen voor in vrijwel het hele land, zij ontbreken alleen in de meest boomloze landschappen. Zij broeden in uiteenlopende biotopen, van tuinen en parken tot bossen. Voor hun voedsel bezoeken ze daarnaast ook vaak akkers, waar graanresten te vinden zijn. Hoewel zij in het broedseizoen vaak solitair zijn, kunnen ze buiten het broedseizoen in grote groepen worden aangetroffen. Hun voedsel bestaat uit zaden, oogstresten, zaden van wilde planten, gevallen bessen en ander beschikbaar voedsel. In stedelijk gebied zijn dat vaak rondslingerende etensresten. In de herfst en winter zoeken ze in eikenbossen vaak massaal naar eikels om die op te eten.

De Heggenmus had een bad genomen en zat zijn veren glad te strijken (foto 4).

De heggenmus (Prunella modularis) is een zangvogel uit de familie van heggenmussen (Prunellidae). De heggenmus is een van de meest voorkomende broedvogels van ons land, maar toch bij velen onbekend. Dit komt door zijn verborgen bestaan in en onder struiken en heggen. Heggenmussen vliegen niet vaak en scharrelen vooral over de grond om voedsel te zoeken.

De Zwartkop (man) was wat afwachtend. Verder dan de struiken kwam hij niet.

De zwartkop dankt zijn naam aan het zwarte petje op zijn kop, die alleen het mannetje draagt. Het vrouwtje heeft een roestbruine pet. Bij het mannetje is de rest van het verenkleed grijs, bij het vrouwtje grijsbruin. Een jong mannetje heeft in de winter een zwarte pet, met bruine vlekken. De zwartkop vliegt weinig en laat zich vooral horen.

De Pimpelmees is een rappe vogel. Geen moment zitten ze stil, dus moet je snel reageren.

Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen. Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. Volwassen pimpelmezen zijn circa 12 centimeter groot[2] met een spanwijdte van 17-20 centimeter en een gewicht van ongeveer 12-15 gram, dit is kleiner dan de koolmees.

Gedragscode vogels kijken en fotograferen
Vogels kijken is een geweldige hobby. Sommige vogelliefhebbers gaan er actief op uit om vogels te kijken of te fotograferen, voor anderen zijn vogels een zeer prettige bijkomstigheid terwijl ze wandelen in de natuur. Op wat voor manier iemand ook van vogels geniet, het is goed om er bewust mee om te gaan. Vogelbescherming hanteert de volgende gedragscode voor het kijken naar vogels en het fotograferen van vogels:
  1. Het belang van de vogels staat altijd voorop.
    Verstoor de vogels en hun leefgebied niet. Bedenk dat een vogel het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Vogels reageren op verschillende manieren op mensen, afhankelijk van de vogelsoort, de plek en het jaargetijde. Een praktische vuistregel is: als een vogel alert om zich heen kijkt, herhaalde alarmgeluiden maakt of langzaam van u wegloopt, dan bent u te dichtbij. Als een vogel wegvliegt, zag de vogel geen andere opties meer om voor u als ‘indringer’ te vluchten. Wees extra oplettend in het voorjaar en houd een nog ruimere marge aan bij broedende vogels. Heeft u een zeldzame en/of kwetsbare soort gezien? Delen met anderen wordt altijd gewaardeerd, al hoeft dit (zeker bij broedvogels of potentiele broedvogels) niet. Houd bij het delen van informatie ook altijd het belang van de vogel in het oog. Lees meer over verstoring bij vogels.

  2. Wees een ambassadeur voor de vogels en voor vogelaars.
    Deel waar mogelijk wat u ziet en doet, geef uitleg aan geïnteresseerden en help andere vogelaars, vooral beginners. Ziet u iets wat niet door de beugel kan? Spreek mensen er op een constructieve manier op aan; vaak zijn ze meer onwetend dan onwelwillend.

  3. Houd u aan geldende wetten en regelgeving, de wet Natuurbescherming in het bijzonder.
    Dat betekent onder meer: verstoor geen vogels (dit is strafbaar), betreedt priv├ęterreinen niet tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft en houdt u aan de voorschriften en regels van terreineigenaren en -beheerders.

  4. Vogelfotografen lokken vogels soms om ze dichterbij te kunnen fotograferen. Geen probleem, maar zorg ervoor dat het geen directe risico’s met zich meebrengt voor de vogels en dat prooidieren niet speciaal voor de foto worden gedood.