maandag 22 april 2019

Grote Canadese gans maakt avances

De Grote Canadese gans deed vanmorgen zijn uiterste best om de vrouwtjes te imponeren. Helemaal achter het westelijke deel van het Beleven, bijna tegen de Belgische grens, zaten enkele Canadese ganzen, waarvan een mannetje zich druk zat te maken richting een vrouwelijke soortgenoot. Paringsdrift, heet dat. Hoewel er al jonge Canadese ganzen rond zwommen, is het broedseizoen nog in volle gang.

Bovenste foto: De Grote Canadese gans maakt avances naar het vrouwtje.

Achter op het westelijke deel van het Beleven, 350 meter van de weg, hebben de Grote Canadese ganzen hun plekje gevonden. De Grote Canadese gans is een exoot in Europa. In Nederland waren er al in 1951 broedgevallen in het wild van Canadese ganzen. De grote Canadese gans is een gans uit Noord-Amerika en Canada, maar in Nederland doen ze het ook goed. Ooit zijn ze meegebracht als kooivogels. Nadat er veel ontsnapt en losgelaten zijn is de populatie in het wild erg toegenomen. Mogelijk zijn er ook een aantal via Groenland en IJsland naar Europa gekomen.

Een koppel Grote Canadese ganzen met viif kuikens. Het vrouwtje legt 4 tot 8 witte eieren, die ongeveer 30 dagen worden bebroed.

Vanaf de jaren 1975 is de grote Canadese gans als broedvogel in Nederland te vinden. De grote Canadese gans is geregeld te vinden op vennen in Brabant en in de lage delen van West-Nederland. Volgens schattingen van SOVON is het aantal broedparen in 2012 (in Nederland) gestegen tot 7300 paar.