woensdag 8 augustus 2018

Grond voor stikstof aanpak Groote Beerze

Gisteren, 7 augustus 2018 werd in Bladel de laatste overeenkomst getekend voor percelen die nodig zijn voor de aanpak van schadelijke stikstof rond de Groote Beerze. In samenwerking met Brabants Landschap hebben Waterschap De Dommel en provincie in goed overleg met betrokken grondeigenaren 4 hectare langs de beek aangekocht of geruild. De verworven grond wordt ingezet om waardevolle, stikstofgevoelige natuur te beschermen tegen verdroging. Voor zo'n 12 hectare is eerst onderzoek uitgevoerd of die grond ook nodig was. Tot grote opluchting van de drie betrokken boeren kunnen hun huiskavels ongemoeid blijven.


Het waterschap gaat het beekdal van de Groote Beerze van 2021 tot 2028 in fases herinrichten. Oorspronkelijk was 16 ha in het beekdal aangewezen voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Nader onderzoek van Brabants Landschap, waterschap en provincie wees uit dat op 12 ha toch verder geboerd kan worden. De percelen blijken geen nadelige invloed te hebben op verbetering van de grondwaterstand in het nabij gelegen natuurgebied.


Het beekdal van de Groote Beerze maakt deel uit van een uniek en beschermd natuurgebied en wordt in Europa erkend als ‘natte natuur-parel'. De vochtige bossen en blauwgraslanden langs de beek worden ernstig bedreigd; er zijn snel maatregelen nodig tegen verdroging en tegen de schadelijke invloed van stikstof. Namens provincie Noord-Brabant heeft het waterschap samen met Brabants Landschap de percelen verworven die een nadelige invloed hebben. Daarnaast is grond nodig voor nieuwe meanders in de beek en voor het Natuur Netwerk Brabant. Ook daarvoor zal met grondeigenaren worden overlegd over ruil of aankoop. Een andere optie is het zelf realiseren van natuur.

Het waterschap werkt aan een projectplan met meerdere maatregelen voor circa 7 km beek. Doel is het tegengaan van verdroging, beperken van wateroverlast en versterken van kwetsbare natuur. Het project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van natuurgebied Kempenland-West. Vanwege de stikstofgevoelige natuur is de Groote Beerze ook aangemerkt als PAS-gebied. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit voor een betere balans tussen economie en natuur. Met Rijk en provincie is afgesproken dat de PAS-maatregelen in 2021 zijn uitgevoerd.

Bron: dommel.nl