donderdag 13 juli 2017

Twee Kuifmeesjes in het bad

De Kuifmees staat vanaf vanmiddag ook op mijn lijst met vogels die ik aantrof bij mijn fotohut. Blijkbaar maken de vogels goeie reclame voor de vijver en de voederplaat bij de hut. Wat is nu beter als snavel op snavel reclame. Het kost niets en het komt geloofwaardig over. Dat is natuurlijk flauwe kul, maar het valt mij op dat er zoveel soorten bij de hut komen. Vertellen vogels het dan toch door?

De Kuifmees staat nu ook op mijn lijst van vogelsoorten bij mijn fotohut.

De kuifmees (Lophophanes cristatus, is een zangvogel uit de familie van echte mezen (Paridae). De kuifmees is 10,5 tot 12 cm lang, even lang als de pimpelmees.[2] Hij heeft een opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is en een zwart-witte tekening op het gezicht. De kuif kan plat over de kruin gelegd worden. Het verenkleed is aan de bovenzijde grijsbruin en de onderzijde is vuilwit en wat geelachtig aan de flanken. De voorkop is wit met een gebogen zwarte oogstreep. Verder heeft het dier een zwarte halsband, een donkere snavel en donkerbruine poten.


De kuifmees is een talrijke broedvogel die voornamelijk in naaldbossen broedt, soms ook in groepen naaldbomen, die tussen loofbomen en in parken staan. Waarschijnlijk hebben ze de andere mezen opgemerkt, en zijn ze daarom in de tuin gekomen. Kuifmezen zijn daarentegen zelden in tuinen te zien, alleen als er naaldbomen in de omgeving aanwezig zijn. In de grote tuin waar de fotohut staat, staan ook diverse naaldbomen, maar de aanwezigheid van de kool- en pimpelmezen kan ze ook gelokt hebben.


Zijn voedsel bestaat in de zomer uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. In het najaar en de winter eet hij vooral zaden van naaldbomen. De kuifmees nestelt in zelfgemaakte holen in vermolmd of heel zacht hout. Een nest wordt gebouwd in een holte. Het legsel bestaat uit vijf tot acht witte eieren met vrij grote, kastanjebruine vlekken, die alleen door het wijfje worden bebroed. Er wordt tweemaal per jaar gebroed.