donderdag 20 juli 2017

Gemeente stelt bruggen buiten gebruik

Bij een inspectie van 2 bruggen in Lage Mierde is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen.

Wegafsluiting aan de Buitenman

De bruggen dateren uit de jaren ‘50-‘60 en zijn niet meer voldoende bestand tegen het fors toegenomen aantal (zware) voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van genoemde wegen. Die conclusie staat in de rapportage van Arcadis, dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan. De gemeente neemt het advies van Arcadis over en heeft per direct maatregelen genomen. “Wij nemen uit het oogpunt van veiligheid geen risico. We hebben de bruggen afgesloten en ter plaatse wordt een omleidingsroute ingesteld. Daarnaast gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de vervanging van de brug op de Buitenman. Wat met de brug op Broekkant gaat gebeuren gaan we, in het kader van ‘beekherstel Reuseldal’, nader bekijken in overleg met Waterschap De Dommel”, aldus wethouder Cees van de Ven. “Omwonenden van beide straten worden per brief ge├»nformeerd over de werkzaamheden. De overlast moet zo veel mogelijk worden beperkt.”

De gemeente stelt alles in het werk om de werkzaamheden aan de Buitenman af te ronden voor eind september. Tot die tijd blijft de omleidingsroute van kracht.