donderdag 6 juli 2017

De Koolmezen genieten van de zon

Jonge koolmeesjes worden nadat ze uitgevlogen zijn door de ouders nog een tijdje bijgevoerd. Soms houdt dat bijvoeren langer aan als dat nodig is. Na een paar weken kunnen ze immers zelfstandig voedsel zoeken, zoals bladluis, wormpjes en kleine insecten. Ondanks dat deze jonge vogels bij de fotohut zelf voer pakken, willen ze ook graag vertroeteld worden.

Een jonge koolmees bedelt om voer, die hij dan ook krijgt.

De eerste dagen nadat ze uitvliegen bedelen jonge koolmezen bij de ouders steeds om voedsel en blijven de ouders in het eigen territorium. Binnen een week kunnen de jonge mezen zelf bladluizen en kleine insecten vangen, maar bedelen ook bij oudermezen. Het maakt dan niet uit of dit eigen ouders of andere ouders zijn. Jonge mezen van verschillende nesten zullen zich dan met elkaar vermengen en verder weg trekken vanaf de geboorteplek.

De bovenste twee foto's tonen koolmees juveniele, jonge vogels van dit broedseizoen dus.
Links onder de adult koolmees (drinkend), rechts een juveniel.

Deze jonge koolmezen hebben het nog niet te warm, ze zonnebaden zelfs.

Jongen koolmezen zitten 18 tot 21 dagen op het nest. Nadat ze zijn uitgevlogen, worden de jongen nog 2 tot 3 weken gevoerd. Koolmezen eten rupsen, andere kleine insecten (tot circa 1 cm lengte), beukennootjes en andere zaden. Koolmezen zijn ook vaak te vinden op voedertafels, zeker wanneer pinda's en zonnebloempitten worden gevoerd.