maandag 28 januari 2019

Volop water in de Raamsloop nabij Hulsel

Volop water in de Raamsloop nabij Hulsel na dagen met veel regen. In oktober van 2018 stond de Raamsloop nog droog, na maanden van droogte. Over het algemeen hersteld de natuur zich wel. De afgelopen maanden heeft het veel geregend, waardoor de beken weer goed gevuld zijn met water. In de raamsloop stroomt het water met grote snelheid over de vistrappen en neemt veel slib mee uit de slootjes met moer.

De hoeveelheid water die door het beekje stroomt lijkt weer normaal voor de tijd van het jaar.

De Raamsloop is een beekje dat tussen Reusel en Bladel bij de Hamelendijk in Reusel ontspringt en via Hulsel, Lage Mierde, naar Wellenseind stroomt om daar in het noordelijk deel van het landgoed de tweede meanderende beekje uit de omgeving, de Reusel in stroomt.

De Raamsloop meandert sterk tussen de Reuselsedijk in Hulsel en waar de waterloop vanaf de Papenakkers de Raamsloop in stroomt. Die waterloop ligt ook daar weer op de dorpsgrens van Lage Mierde en Hulsel. Vanaf die waterloop is er geen meandering en stroomt het beekje richting de Neterselseweg in Lage Mierde. In het meanderende deel zijn twee loopbruggen over het water gelegd. Een daarvan is een betonnen brugdek, de andere een stalen looprooster bij de stuw (achter de gemeentewerf in Lage Mierde).


Om het water op pijl te houden lagen in de Raamsloop twee stuwen die een barrière voor veel vissen vormde. De stuwen in de beek zijn vervangen door vispassages; 25 stenen drempels. Deze houden het water op pijl, zorgen voor extra zuurstof en vissen kunnen zich binnen de beek verplaatsen. Zo wordt de uitwisseling tussen verschillende vispopulaties mogelijk en wordt het beekmilieu aantrekkelijk. Nu zijn de vistrappen door het hoge water verdwenen.