maandag 14 januari 2019

Nog eens 13 Opkrullende strookzwammen

Vanmorgen was ik weer in de bossen van De Pan in Hapert waar ik de Opkrullende strookzwam ontdekte. Op 4 januari vond ik daar vier zwammen, en later op 7 januari nog een drie. Maar vandaag bleek dat er nog meer van deze zeer zeldzame zwammen op een afgebroken dennentak zaten. Op een andere tak, de derde tak die van de eerdere was afgebroken, zaten nog eens 13 zwammen van deze soort. Het totaal is daarmee op 20 gekomen. Het breukvlak van deze tak paste ook in het breukvlak van de andere tak waar ik er eerdere zwammen op vond.

Nog eens 13 Opkrullende strookzwammen zaten op een afgevallen dennentak.

Ik heb de vondst natuurlijk weer aangemeld bij Waarneming.nl en Melchior van Tweel een mail gestuurd om te vragen de validatie van de aanmelding voor zijn rekening te nemen. Hij onderzocht het opgestuurde monster van de eerdere vondsten. Het zal wel een validatie goedkeuring opleveren naar de eerder goedgekeurde vondst.

Update; En inderdaad, de goedkeuring kwam er zoals ik verwachten; "Goedgekeurd o.b.v. beschrijving/waarschijnlijkheid", doelend op; "Zelfde vindplaats als op https://waarneming.nl/waarneming/view/166396232 , die gevalideerd zijn door Melchior van Tweel. Hij beschikt over de microscoop onderzoeksresultaten van de eerdere melding die op 4 jan. en 7 jan. voor het eerst op deze locatie zijn ontdekt. Deze vondst van 13 Opgekrulde stookzwammen zaten op een afgevallen tak, die van de andere takken is gebroken. De breukvlakken pasten ook in elkaar. Met de eerdere meldingen op 4 jan. (4 stuks) en 7 jan. (3 stuks) is het totaal nu 20 stuks."


Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar www.jozefvanderheijden-foto.blogspot.com/2019/01/opkrullende-strookzwam-12-vondst-in.html.

Een korte beschrijving luidt als volgt:

De Opkrullende strookzwam (Antrodia ramentacea) groeit vooral aan de onderzijde van afgevallen dennentakken, vaak op de schors. In het buitenland is de soort behalve van dennenbomen ook bekend van andere naaldbomen en wilg. De soort staat te boek als zeer zeldzaam. De soort wordt vooral in de maanden oktober-december gemeld (86%). Van 1985 tot 2019 is de Opkrullende strookzwam slechts 11 keer waargenomen. Mijn vondst van dit weekend is de twaalfde in Nederland en de tweede in Noord Brabant.

De Opkrullende strookzwam (Antrodia ramentacea) onderscheidt zich van de meeste andere witte, resupinaat groeiende gaatjeszwammen door het voorkomen op dennentakken en de wijde gaatjes (1,3-1,7 per mm). De vruchtlichamen kunnen een lengte bereiken tot 8 cm. De soort vertoont enige gelijkenis met de Duindennenzwam (Diplomitoporus flavescens) die ook voorkomt op dennentakken in de duinen. De Duindennenzwam heeft meestal kleinere vruchtlichamen (1-2 cm), iets nauwere gaatjes (2-4/ mm) en meestal iets oranje getinte, harige hoedkanten (zie ook Labryrinthstrookzwam A. heteromorpha).