dinsdag 15 januari 2019

Nieuwe vindplaats Opkrullende strookzwam

Vanmorgen vond ik weer een zeer zeldzame Opkrullende strookzwam. Nu niet op de vindplaats in de bossen van De Pan in Hapert, maar in de bossen tussen de Postelseweg (Eersel) en de Lindendreef (Weebosch - Bergeijk). Ik heb deze weer aangeboden voor microscopisch onderzoek. Nadat ik Melchior van Tweel telefonisch op de hoogte bracht heb ik een monster geprepareerd en opgestuurd. Met een beetje geluk zal morgen, of overmorgen het onderzoeksresultaat wel bekend zijn. Als deze weer goedgekeurd wordt, waar ik niet aan twijfel, heb ik na de 19e vindplaats ook de 20e vindplaats sinds 1885, en de tweede en de derde in Noord Brabant ooit. Zouden er nog meer vindplaatsen volgen?

Ook deze zwam heb ik aangemeld bij Waarneming.nl, waarna een monster is opgestuurd naar het Ecologisch Adviesbureau van Melchior van Tweel, die microscopisch onderzoek heeft verricht. Vandaag (vrijdag 18 januari) kwam de bevestiging dat het wederom een Opkrullende strookzwam betreft.

VALIDATIE TOELICHTING:
Controle door validator Melchior van Tweel: "Controle Melchior van Tweel 20190118 - Sporen ca 8-10x3-4um Hyfensysteem dimitisch. Determinatie klopt."

Deze Opkrullende strookzwam komt uit een Dennenbos waar machinale uitdunning heeft plaatsgevonden.

In tegenstelling tot mijn vorige vondsten, trof ik hier slechts één exemplaar aan. Mogelijk zijn er nog meer, maar ik vond ze niet. Deze zit ook op een afgevallen tak van een Grove den, net aan het einde bij het breukvlak. Daardoor vermoed ik dat er nog ergens een tak ligt die van deze  tak is afgebroken. De sporen van de zwam, het mycelium, zullen ook wel in het andere deel van de tak zitten. Omdat de kans erg groot is dat het mycelium zich al verspreid heeft voordat de tak in meerdere stukken brak, is zal de zwam ook in die andere stukken van die tak uitgroeien tot een vruchtlichaam.


Soortbeschrijving in het kort;
Opkrullende strookzwam (Antrodia ramentacea) staat op de rode lijst als ernstig bedreigd. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de grote poriën van ca. 1 mm breed en de relatief grote sporen. Uit Nederland alleen van enkele vondsten uit dennenbossen langs de kust bekend. De Opkrullende strookzwam (Antrodia ramentacea) onderscheidt zich van de meeste andere witte, resupinaat groeiende gaatjeszwammen door het voorkomen op dennentakken en de wijde gaatjes (1,3-1,7 per mm). De vruchtlichamen kunnen een lengte bereiken tot 8 cm.

De Opkrullende strookzwam groeit vooral aan de onderzijde van afgevallen dennentakken, vaak op de schors. De soort staat te boek als zeer zeldzaam. De soort is opgenomen in de Rode Lijst wegens het gering aantal waarnemingen in de periode 1990-2007 in vergelijking tot de periode 1900-1990.

Lees ook het eerste artikel van deze vondst: jozefvanderheijden-foto.blogspot.com/zeer-zeldzame-opkrullende-strookzwam