zaterdag 5 januari 2019

Rondleiding over Landgoed Wellenseind

Feest op Landgoed Wellenseind. Bij Landgoed Wellenseind vierden ze vanmiddag het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het ontmoetingscentrum. Om 14 uur begon een rondleiding over het landgoed om geïnteresseerde kennis te laten maken met het landgoed, speciaal het deel van het landgoed dat later dit voorjaar voor het publiek zal worden opengesteld. De familie Zeeman, grondlegger van het Zeeman-imperium stelt het landgoed Lage Mierde nog dit voorjaar (deels) open voor het publiek.

Het skelet van het ontmoetingscentrum in aanbouw heeft het hoogste punt bereikt. Dus de vlag in top en een feestje.

Op dit moment is het ontmoetingscentrum op het landgoed nog in aanbouw. Begin september startte de bouw op landgoed Wellenseind. Op 5 januari werd het hoogste punt van de bouw van dit ontmoetingscentrum, dat de naam ‘voor Anker’ krijgt, gevierd. De middag begon omstreeks 14:00 uur met een rondwandeling, geleid door gidsen van IVN en een in onze omgeving woonachtige boswachter van het Belgische "Natuur en Bos". Na de wandeling was er koffie, limonade, broodjes met lekkere hamburgers en een springkussen (dat door het miezerige weer ongebruikt bleef).

Als je er bij was kon je ook je handafdruk zetten op een schilderij dat gemaakt wordt. Zo weet iedereen dat jij erbij was. Het werd een leuke dag, die op een grote belangstelling kon rekenen.

Het ontmoetingscentrum in aanbouw. Eer duurzame houten constructie, die 100% energie neutraal wordt.

Behalve informatie over het landgoed worden er in het ontmoetingscentrum in de toekomst ook workshops gegeven en is er ruimte voor exposities. U vindt hier straks informatie over het Brandrode rund, de waterhuishouding en flora en fauna op het landgoed. Scholen kunnen hier ook terecht voor een leuke workshop, bijvoorbeeld een middag uilenballen onderzoeken.

Toegesproken door de gidsen werd er aan de rondleiding begonnen. Een van de opgedeelde groepen, waar ik mee ging.

Ondanks mijn bekendheid met het landschap kreeg ik toch weer informatie van de gids die ons mee het gebied in nam. IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, leverde de meeste gidsen, onze groep werd geleidt door een boswachter van het Belgische Natuur en Bos.

Twee beekjes stromen door het landgoed, de Raamsloop en de Reusel.

De linker foto toont de Raamsloop waar de gids toelichten waarom de meandering van de beek zo belangrijk is. Behalve de plaatselijke natuurwaarde, remt de meandering ook de doorstroming van watermassa's in natte periodes. Als dat niet gebeurd zou het water te snel bij Den Bosch aankomen, waar het samen met het water van o.a. de Kleine- en Groote Beerze en de Dommel de Brabantse hoofdstad onder water kan zetten.

Op de rechter foto staan we even stil op het gemetselde boogbruggetjes over het beekje de Reusel. Normaal treed de Reusel in de wintermaanden over haar oevers, maar dit jaar is daar nog geen spraken van. Als de beekjes niet zouden meanderen zouden ze misschien bijna droog staan, zoals in de lange droge zomerperiode van 2018.

Aan de noordzijde van de Reusel zijn nog landduinen te zien (foto li. boven), waar de bomen geruimd zijn om de heide ruimte terug te geven. 

Landduinen stammen uit de laatste ijstijd, zo'n 21.000 tot 10.000 jaar geleden. Door de opschuivende ijslaag werden grote hoeveelheden zand vooruit gestuwd en lieten putten achter toen het ijs later weer dooiden. Veel van die putten zijn nu de heide vennen in ons landschap. De vijver op de achtergrond, op de foto rechts onder, is niet natuurlijke ontstaan, maar is uitgegraven door de vorige eigenaar Wed. van Puijenbroek.

Het landgoed van 130 hectare is vol natuurlijke diversiteit, met beekjes die meermaals per jaar overstromen en Brandrode runderen die er rustig grazen. Het groot contrast met de Zeeman winkels. Jan Zeeman kocht het landgoed in 2001, nadat hij twee jaar eerder de leiding van zijn bedrijf had overgedragen aan zijn kinderen. Zijn vrouw en hij verdelen hun tijd nog steeds tussen Lage Mierde en Alphen aan de Rijn.

De beslissing om het landgoed open te stellen, waar de familie al sinds 2005 mee bezig is, komt grotendeels voort uit praktische overwegingen. "We willen het landgoed veiligstellen voor de toekomst", legt Jan Zeeman uit. "Openstelling maakt vererving vanuit de Natuurschoonwet een stuk eenvoudiger, omdat de belasting uit successie die betaald moet worden dan door rolt naar een volgende generatie." Zo'n successieclaim leidt anders vaak noodgedwongen tot het opdelen en verkavelen van een landgoed. Ondernemerschap lijkt bij het besluit de boventoon te voeren boven liefdadigheid. "Ik huldig de win-win-situatie", zegt Zeeman. "Het is leuk dat iedereen er iets aan heeft." Burgemeester Eugster van Reusel - de Mierde refereerde in september 2018, tijdens de start van het project, er in haar speech ook al aan. "Bevlogenheid, ook voor dit landgoed, heeft haar prijs."

De familie Zeeman hoopt het landgoed zelfvoorzienend te kunnen maken. Via een groepsaccommodatie voor twee keer acht personen en andere initiatieven die passen bij het landelijke karakter kunnen inkomsten gegenereerd worden om in het onderhoud te voorzien, is het idee. "Het zou mooi zijn als het ontmoetingscentrum een economische drager kan zijn."

Informatie: www.wellenseind.nl