woensdag 4 oktober 2017

Witte kluifzwam (Helvella crispa)

Nee het is geen misbaksel. Deze Witte kluifzwam (Helvella crispa) komt voor in de Hulselse staat. De Hulselse staat is een bosgebied tussen Hulsel en Reusel, grenzend aan de Moleheide.

 Witte kluifzwam (Helvella crispa)

De witte kluifzwam (Helvella crispa) is een schimmel uit de familie Helvellaceae. De witte kluifzwam heeft een vruchtlichaam van vijf tot vijftien centimeter groot. De hoed meet drie tot zes centimeter, is meestal zadelvormig en bestaat uit twee of drie lobben. De bovenzijde van de hoed is vuilwit tot crème-oker, de ruw behaarde onderzijde crème tot geelbruin. De rand van de hoed staat vrij van de witte tot grijsbruine steel. Deze is hol, in de lengte diep gegroefd en wordt vier tot dertien centimeter hoog, met een doorsnede van een tot vijf centimeter. De paddenstoel kan verward worden met de sterk gelijkende, maar zeer zeldzame melkwitte kluifzwam (H. lactea).


De witte kluifzwam is in de lage landen een vrij algemene soort. Het is een saprofyt die groeit in bossen op humusrijk zand, klei en leem. De paddenstoelen zijn 's zomers en in de herfst zichtbaar en worden vooral in de nabijheid van eiken aangetroffen.