zondag 29 oktober 2017

Nu ook de Keep bij de foto-vogelhut

Het afgelopen jaar zijn er in Netersel bij de fotohut veel vogelsoorten gezien en gefotografeerd. De Keep zat daar nog niet bij, tot vanmorgen dan, waardoor de lijst met vogelsoorten die de fotohut bezochten op 30 komt. Vanmorgen verscheen de Keep even bij de fotohut om een kijkje nemen. Mogelijk volgt er in de loop van de week nog een vervolg op. Waarschijnlijk is de Keep op de vliegbewegingen van de andere vogels af gekomen.

De Keep kwam even een kijkje nemen bij de fotohut.

De keep (Fringilla montifringilla) is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen (Fringillidae). De keep lijkt qua gedrag en formaat sterk op de gewone vink (F. coelebs) maar onderscheidt zich door een witte stuit en minder wit op de staart. De staart is sterker gevorkt dan bij de vink. Het mannetje heeft een oranje borst en schouder en een donkergrijze kop, die in het zomerkleed zwart kleurt. De naam van de keep is afgeleid van zijn roep: een rauw of raspend nasaal chèèèèèp. De zang is een langgerekt ietwat raspend sjruur, dat in volume toeneemt en weer afnemend, zodat de zang doet denken aan het geluid van een cirkelzaagje.

Links de Keep, een vinkachtigen. rechts de gewonde Vink.

De Koolmees en de Huismus.

De Boomklever en de Roodborst.

Net als de ander vogels aan de fotohut leeft de Keep in de winter op voedsel dat bestaat uit verscheidene oliehoudende en kiemende zaden, vruchten en bessen, knoppen en insecten (voor zover die in het najaar nog te vinden zijn). De vogel leeft in groepsverband met andere vinkachtigen. De keep komt in de wintermaanden in Nederland en België voor en broedt in bergbossen van Fennoscandinavië en verder tot in Oost-Siberië.

De keep is een doortrekker en wintergast in soms zeer grote, maar jaar op jaar sterk verschillende aantallen. Deze aantallen nemen sinds 1985 af. Daarnaast is het een schaarse broedvogel. Ieder jaar worden er in de dennenbossen op de zandgronden en op de Waddeneilanden kepen gehoord die zich 's zomers als territorium houdend mannetje gedragen en mogelijk ook broeden (maar vaak ook niet).