maandag 21 mei 2018

Het Waterhoen met zijn rode snavel

Het Waterhoen mannetje is een waterral die op het Beleven in Reusen te zien zijn. Het mannetje is een kleurrijke verschijning. Opvallend zijn en rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd.

Het waterhoen (Gallinula chloropus) is een vogel uit de familie van de rallen (Rallidae).

Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Met hun lange, groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. De lichaamslengte bedraagt 32 tot 35 cm en het gewicht 175 tot 500 gram. Het waterhoen voedt zich met waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.


Waterhoentjes maken meestal hun nesten tussen het riet, of andere dichte oevervegetatie, maar soms ook hogerop in struiken of bomen die over het water hangen. Ze bouwen als het ware een platform van dood plantenmateriaal. De nesten worden vrijwel altijd in de buurt van water gebouwd. Het legsel bestaat meestal uit vijf tot elf lichtgrijze tot geelbruine eieren met bruine vlekjes. Het vrouwtje broedt twee tot drie keer per jaar.

Waterhoenders hebben een uitgebreid baltsritueel zoals pronken met staartveren, buigen en pikken.