zondag 6 mei 2018

De Knobbelzwaan op de Liskes Bergeijk

De Knobbelzwaan moet wel broeden op de wateren van de Maaij-Liskes in Bergeijk. De Liskes kennen 13 vijvers, die vroeger diens deden als viskweekvijvers. De Maaij is een prachtig waterrijk gebied met moeras, broekbos en uitgestrekte rietlanden. In de dertien visvijvers zijn vroeger karpers en waterlelies gekweekt.

De Knobbelzwaan die op het water neerstrijkt.

Natuurmonumenten heeft de rust in het gebied hersteld en laat de natuur zijn gang gaan. Meer dan 50 soorten vogels profiteren hiervan. Waaronder schuwe moerasbewoners zoals de roerdomp, ijsvogel en het woudaapje, de kleinste Nederlandse reiger. U kunt deze beschermde broedvogels bewonderen vanuit de luxe kijkhut die Natuurmonumenten heeft gebouwd.

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat de vijvers niet droogvallen door schoon water uit het voormalige heidestroompje De Beekloop op te stuwen. Om vogels en andere dieren de ruimte te geven, koopt Natuurmonumenten geregeld nieuwe grond aan. Dat kan dankzij uw steun. Er is al bijna een verbinding tussen Pastoorsweijer en Liskes gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied. Op een heuvel in De Maaij ligt een klein dennenbos met resten van een urnenveld en grafheuvels uit de late bronstijd.


Vijvers van de Maaij
Tijdens een afwisselende rondwandeling maakt u kennis met de voormalige vloeiweiden van De Watering. Verderop wandelt u tussen de voormalige visvijvers van De Maaij, waar u met enig geluk de scheepshoorn van een roerdomp hoort. Langs de Beekloop loopt u naar de Plateaux. U steekt de Dommel, die hier een nog niet al te grote beek is, twee keer over. Tussen Gallowayrunderen doorkruist u de heide van het Hageven. Langs de in ere herstelde vloeiweiden van de Pelterheggen loopt u tenslotte terug naar het startpunt van de wandeling.