zondag 12 februari 2017

Waterpark Hapert op de schop

Op dinsdag 21 februari organiseert Waterschap De Dommel een inloopavond over de nieuwe plannen voor het waterpark bij de rioolwaterzuivering in Hapert. Dit waterpark staat in de omgeving ook bekend als Waterpark Groote Beerze of het Moerasbos. Belangstellenden zijn van harte welkom om op een willekeurig tijdstip tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen op de rioolwaterzuivering aan de Castersedijk 25 in Hapert. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwerptekeningen en het projectplan in te zien. Ook is het projectteam aanwezig voor het beantwoorden van vragen.


Waterpark Hapert
Het waterpark is door het waterschap aangelegd in 2002. Het doel van dit waterpark is water vasthouden, zuiveren en ecologiseren (zorgen voor meer biologisch leven in het water). Het waterpark is een natuurlijke schakel tussen de rioolwaterzuivering en de beek de Groote Beerze. Daarnaast vormen natuurontwikkeling, recreatie en educatie belangrijke elementen van het waterpark. Er is gebleken dat de vijvers en filters in dit waterpark niet optimaal werken. Het zuurstofgehalte van het water is te laag en het bevat nog een te hoge concentratie van nutriënten, zoals fosfaat en ammonium. Tevens kan het beheer en onderhoud niet goed genoeg uitgevoerd worden, waardoor de functionaliteit verminderd. Daarom is besloten om het waterpark opnieuw in te richten.

Herinrichting
Een nieuwe inrichting lost de knelpunten op. Door de aanleg van een onderhoudsvriendelijke bezinkvijver kunnen nutriënten effectief verwijderd worden. De rietzones leveren een extra bijdrage aan de afbraak van diverse stoffen. En er komt meer open water met ondergedoken waterplanten dat ervoor zorgt dat het water leefbaar wordt voor dieren.


Beleving
De herinrichting biedt een mooie kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor publiek. In het nieuwe ontwerp is er meer aandacht voor educatieve en recreatieve elementen. Zo komt er een ‘Rondje Moerasbos’, een nieuwe wandelroute waarbij het water het verhaal vertelt. De bezoekers volgen het water vanaf het moment dat het de zuivering verlaat en door het waterpark stroomt. De route is zowel voor volwassenen als kinderen interessant en uitdagend. Met speelse paden, een uitkijkplek, een vogelwand en diverse locaties waar watermonsters genomen kunnen worden. Over deze nieuwe elementen is zorgvuldig nagedacht.

Samen met mensen van het onder andere het Pius-X college, basisschool het Palet, de gemeente Hapert, het IVN en het Brabants Landschap is gekeken waar ideeën elkaar kunnen versterken en waar samenwerking mogelijk is.

Planning
Voor de herinrichting is een technisch voorontwerp gemaakt. Dit voorontwerp is in 2016 goedgekeurd door het bestuur van Waterschap De Dommel. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een definitief ontwerp. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de directe buren van de rioolwaterzuivering. Wensen en opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Nu dit ontwerp klaar is worden belangstellenden uitgenodigd om dit ontwerp te bekijken. Naar verwachting kan de uitvoering starten in september dit jaar en eind 2017 worden afgerond.

De bezinkvijvers en het moerasbos maken deel uit van het zuiveringsproces