vrijdag 3 februari 2017

Oude spechten nestholte

Als je gedurende het broedseizoen spechten en andere holbewoners wilt volgen is het handig om vooraf de oude nestholten al in kaart te brengen. Normaal hakken de spechten elk jaar nieuwe holtes uit in de bomen die ze hebben uitgekozen voor het grootbrengen van hun jongen. De boomstam waar ze de nieuwe nestholte in uithakken kan daarentegen wel de zelfde boomstam zijn. Daarom zie je wel eens boomstammen met meerdere vlieggaten.

Meerdere nestholten zijn uitgehakt door een Grote bonte specht. Elk jaar weer een nieuwe woonruimte.

Als de specht toch een andere boom verkiest boven de oude van eerdere jaren, dan is de kans groot dat andere bosbewoners de nestruimte innemen om hun gezinnetje te stichten. Dat kunnen vogels zijn zoals de boomklever, duiven en kauwtjes, maar ook eekhoorns, boommarters en andere dieren maken dankbaar gebruik van verlaten spechtenholten.

Deze kauwtjes waren in gevecht met een groep van een stuk of zes andere om een oud spechten nestholte. Kauwtjes nemen vaker hun intrek in een holte van een eikenboom, zoals dat hier lijkt te gaan gebeuren.

De eerste drie foto's tonen nestholten die uit zijn gehakt in een berkenboom. De vierde was uitgehakt in een oude Amerikaanse eik.

Links; Een nestholte in een Amerikaanse eik, rechts een nest waar een boommarter zijn intrek in heeft genomen.

Het nest van de gaai is gemaakt van takjes en komvormig. Het bevindt zich vaak tussen de stam en een dikke tak. Gaaien bekleden de binnenkant met bijvoorbeeld mos.