maandag 13 februari 2017

Kramsvogels

Vanmiddag trof ik op het sportpark in Casteren een groep van zeker vijftig Kramsvogels. De kramsvogel (Turdus pilaris) is een zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). De kramsvogel is in Nederland vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn deze aantallen in het voorjaar erg laag.

Deze Kramsvogel is een man, herkenbaar aan de oranje borstkleur.

In najaar en winter is het 'tsjak-tsjak-tsjak' van groepen kramsvogels zeer regelmatig te horen. Ze zijn dol op bessen en appels en daarom goed in fruitteelt-gebieden te zien. Maar ze zoeken ook voedsel op weilanden, soms samen met koperwieken.

Links; een vrouwtje, rechts; een mannetje.

De (weinige) kramsvogels die in Nederland broeden trekken 's winters weg naar België en Frankrijk (monding van de Gironde en de loop van Rhône en Loire). Het zijn geen lange afstandstrekkers. Veel kramsvogels uit Noord- en Oost-Europa komen massaal naar Nederland in de winter om hier te blijven of om verder zuidelijk door te trekken. Dat begint in september tot ver in november, en vooral in oktober. Als er sneeuw komt vanuit het noorden, trekken de vogels massaal naar het zuiden. Breed uitwaaierende groepen 'tsjakkers' laten zich zien in het open gebied. Bij kou trekken kramsvogels meer naar de stad. In het voorjaar trekken de vogels weer naar het noorden vanaf februari tot begin mei, met het hoogtepunt eind maart.


Kramsvogels eten vooral wormen en insecten. In Nederland foerageren ze op weilanden op de bekende lijstermanier. Hippen, stilstaan, een regenworm pakken en weer doorgaan. In de winter eten kramsvogels ook bessen; bessenstruiken als vuurdoorns kunnen in korte tijd door hongerige kramsvogels geplunderd worden. Rottend fruit is ook erg populair bij kramsvogels.

De kramsvogel staat op de Rode Lijst als gevoelige soort. Dat betekent dat de aantallen van deze soort nu nog niet direct onder druk staan, maar dat het risico wel degelijk op de loer ligt. De Rode Lijst geeft de staat van de broedvogelstand in ons land weer. De Nederlandse overheid gebruikt deze lijst onder meer om het natuurbeleid te evalueren. Vogelbescherming dringt er daarom bij het kabinet op aan om snel met een plan te komen om de Nederlandse natuurkwaliteit te verbeteren. Recent verscheen het boek Bedreigde vogels in Nederland, over vogels van de Rode Lijst in hun leefgebied. Daarin lopen de auteurs de hoofdlandschappen van Nederland langs en bespreken ze de ontwikkelingen in de vogelstand door de bril van de bedreigde vogels.

De kramsvogel is een prachtige vogel die u in de winter, net als de koperwiek (met de roestbruine flank) en de spreeuw (de gespikkelde vogel), in heel Nederland kunt zien. Meestal hoort u hun tsjak-tsjak al lang voordat u ze ziet. Als u wat rotte appels en peren op de grond in uw tuin legt, vindt de kramsvogel dat een heel aantrekkelijke voederplaats.