donderdag 25 mei 2017

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens

Omdat ik mijn aandacht vanmorgen meer had gelegd bij het wandelen dan fotograferen, was ik op pad gegaan met enkel een verrekijker, en geen fotocamera. Ik verwachten bij een wandeling langs dit deel van de Groote Beerze immers minder kans te maken om vogels fotograferen, omdat dit deel van het gebied zich daar minder voor leent.

Tijdens een wandeling langs een deel van de grote Beerze kon ik met mijn telefoon een Weidebeekjuffer fotograferen. Normaal slaag je er niet in om deze Beekjuffers met de telefoon van dichtbij te fotograferen. Ze zitten maar kort op de zelfde plaats, maar omdat het 's morgens nog koel was en de juffer nog op moesten warmen, was hij nog wat trager.

De Weidebeekjuffer (man)

De weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) is een 45 à 48 mm grote Juffer uit de familie van de beekjuffers (Calopterygidae), die in Nederland en België vrij algemeen voorkomt bij stromend water van redelijke kwaliteit. In het westen van Nederland is hij zeldzaam. De weidebeekjuffer vliegt van mei tot september. Door de vlinderachtige vlucht vormen ze een opvallende verschijning. De Weidebeekjuffer is een behoorlijke vlieger en kan tijdens de zwerftochten ver van het water aangetroffen worden. Mannetjes hebben in de vleugels een donkerblauw gekleurde band, die de basis en de top vrijlaat. De vrouwtjes hebben groenige vleugels, die iets doorzichtig zijn en het pseudopterostigma ligt dichter bij de vleugeltop dan bij vrouwtjes van de Bosbeekjuffer.

Even raakte de juffer verstrikt in een spinnenweb. De spin zat in het web (achter de vleugel van de juffer) al klaar.

Kenmerken imago
  • ♂ Man lichaam-->metaalglanzend blauw.
  • ♀ Vrouw lichaam-->metaalkleurig groen.
Kenmerken
  • ♂ Man segmenten: onderzijde S8-10-->grijswit ('achterlicht').
  •    Vleugels: zonder 'steel' (versmalling bij de aanhechting van de vleugels).
  • ♂ Man vleugels: donkerblauw gekleurde band (iets meer dan de helft van de vleugellengte), basis en de top transparant.
  • ♀ Vrouw vleugels: groen tot groenbruin-->iets doorzichtig.
  • ♀ Vrouw pterostigma: wit-->dichter bij de vleugeltop dan bij Bosbeek.
Habitat
  • Aan vrij zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken en rivieren, zelden bij stilstaand water. Vertoont zwerfgedrag