woensdag 10 mei 2017

Watervogels op de Kleine Flaes

De Kleine Flaes is een veel rustiger gebied dan de (grote) Flaes, die veel bezocht wordt door wandelaars. Zo trof ik er vanmorgen de Kleine plevier, Tureluur, Grote Canadese gans, Nijlganzen met jonge, en eenden zoals de Wilde eend en Kuifeend.

De Kleine plevier (Charadrius dubius).

De kleine plevier is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae). De kleine plevier wordt ongeveer 14 tot 15 cm lang. De kleine plevier heeft zwart-wit masker met een geel oogringetje. Hij is lichtbruin van boven, wit van onderen. De snavel is zwart en de poten vleeskleurig. Het voedsel bestaat uit wormpjes, slakjes, spinnen, insecten en zaden. 's Zomers zijn kleine plevieren in vrijwel heel Europa te vinden, met uitzondering van het uiterste noorden.

De Tureluur (Tringa totanus).

De tureluur is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae) met geslachtsnaam Tringa (ruiters). Hij kan 25 tot 30 centimeter groot worden. Belangrijk kenmerk zijn de felrode poten. Het verenkleed bestaat uit een donkergrijsbruine bovenzijde met lichte vlekjes, een witte onderzijde en gevlekte flanken. Verder heeft de vogel oranje poten, een oranje snavel met een donkere punt, een lichtbruine hals, borst en kop met donkere strepen. Hij heeft een brede, witte achtervleugel.

In Nederland komen tureluurs het hele jaar voor. Het is een (nog steeds) talrijke broedvogel, verder zijn er grote aantallen doortrekkers en minder grote aantallen overwinteraars. Een van de belangrijkste broedgebieden van Nederland is het Verdronken Land van Saeftinghe waar bijna 10% van de Nederlandse populatie broedt. De Nederlandse broedvogels overwinteren aan de kusten van Portugal, Spanje en Noordwest-Afrika. De tureluurs die in Nederland doortrekken en overwinteren zijn vogels uit Noordwest-Europa. Deze houden zich vooral op in zoute en brakke getijdewateren.

Links de Nijlgans met jong kijkens, rechts een aanvliegende Grote Canadese gans.

De nijlgans (Alopochen aegyptiaca), ook wel vosgans genoemd, is een eendachtige vogel uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). In deze familie wordt de soort in de onderfamilie Tadorninae (halfganzen) geplaatst. Dit zegt meteen iets over het formaat. De naam nijlgans is verwarrend, want hij behoort niet tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). De oude Egyptenaren beschouwden de nijlgans als een heilig dier en beeldden hem regelmatig af in hun kunst. De lichaamslengte bedraagt 63 tot 73 cm en het gewicht 2,5 kg. Het verenkleed van beide geslachten is gelijk.

De grote Canadese gans (Branta canadensis), kortweg Canadese gans of canadagans, behoort tot het genus Branta. Dit genus bevat veel soorten die voornamelijk zwarte veren hebben, zwarte kop en zwarte, lange hals. Typisch voor deze soort zwarte ganzen is de witte band van de keel tot over de wangen. De zwarte hals gaat over in een witachtige borst. Dit in tegenstelling tot de soorten van het genus Anser. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 55 tot 100 cm en het gewicht 3 tot 6 kg.