woensdag 1 maart 2017

Wagenbroeks Loopje Hapert - Casteren

In 2011 heeft Waterschap De Dommel samen met de gemeente Bladel het Wagenbroeks Loopje, ten zuiden van Casteren, gedeeltelijk opnieuw ingericht. Langs de beek is een Ecologische Verbindingszone (EVZ) ontwikkeld. (De foto's zijn met de telefoon gemaakt)Door de aanleg van deze natuurstrook langs het water hebben nu onder andere de Alpenwatersalamander en de Weidebeekjuffer een groter leefgebied. Het resultaat is een mooi stukje natuur waarvan genoten kan en mag worden. Wandelaars maken hier dan ook actief gebruik van. Waterschap en gemeente willen de wandelaar er echter wel op attenderen om geen ommetje te maken langs de beek. "De zuidzijde van de beek, de Hapertse kant, is bedoeld voor de natuur. Doordat ook hier mensen langs het water lopen, wordt de natuur verstoord en functioneert de EVZ minder goed", legt Toon Kemps, opzichter van het waterschap uit.

In Hapert bij de Lemel, aan de N284, begint het Wagenbroeks Loopje vorm te krijgen. De eerste poel bij de Lemenvelden.

De visvijvers van HSV t Rietvoorntje aan Sportpark 'de Lemelvelden'.

Langs het Wagenbroeks Loopje wisselen hoge boomhagen en waterpoelen elkaar af.

Het Wagenbroeks Loopje nadert Casteren, om daar onder de Gagelvelden door, verderop in de Groote Beerze te stromen.

Wandelpad
Naast natuur is recreatie ook een belangrijk onderwerp bij het realiseren van een EVZ. Gebruikelijk is dat recreatieve (wandel)routes zodanig ingepast worden in een plan, dat de recreant kan genieten van natuur én water zonder dat dit ten koste gaat van de kwetsbare natuur. "Wandelpaden worden daarom vaak ingepast in de obstakelvrije zones die door het waterschap gebruikt worden om het onderhoud aan de watergang uit te voeren", vertelt opzichter Kemps. "Bij het Wagenbroeks Loopje voeren wij vanaf de noordzijde, de Casterse kant, het onderhoud aan de watergang uit. Van de strook aan deze zijde van de watergang kunnen de wandelaars gebruik maken. Maar een ommetje maken is dus niet mogelijk, omdat de zuidzijde, de Hapertse kant, gereserveerd is voor de natuur. Hier is het wenselijk dat flora en fauna niet verstoord worden." Het waterschap heeft recent een afscheiding en een bordje geplaatst aan deze natuurzijde, om duidelijk aan te geven dat hier niet gewandeld kan worden. "Het verzoek is om hier gehoor aan te geven", aldus Kemps.


De Wagenbroekse loop aan beide zijde van de N284

Genieten van water en natuur
Om tijdens het wandelen te kunnen genieten van de natuur en het Wagenbroeks Loopje trakteren Waterschap De Dommel en de gemeente Bladel de wandelaars op een mooi uitzicht. Langs het water is een bankje geplaatst. Hier staat ook een informatiepaneel met uitleg over de EVZ en interessante achtergrondinformatie over de archeologische vondsten die hier tijdens de werkzaamheden zijn opgegraven.De Levende Beerze

Dit project sluit bij aan de Levende Beerze, waarin gezamenlijke overheden werken aan welvarend, natuurrijk en leefbaar Beerzedal.