zaterdag 4 maart 2017

Het Beleven verhoogt natuurbewustzijn

Er is een groeiende belangstelling voor natuurgebied het Beleven in Reusel. Door die belangstelling groeit ook de natuurbewustzijn bij een steeds groter publiek. Het zijn niet alleen vogelspotters en fotografen die het Beleven aandoen om vogels gade te slaan of te fotograferen. Groepen fietsers, jong en oud doen het Beleven aan om even te genieten van de mooie natuur die daar van dichtbij te zien is.


Het Beleven is een natuurgebied waar vooral veel water- en weidevogels broeden. Buiten dat is het ook een paradijs voor andere vogelsoorten en zoogdieren. Het gebied, dat wordt beheerd door Brabants Landschap, is sinds 2007 volop in ontwikkeling wat veel watervogels trek, zowel gedurende het broedseizoen als tijdens de vogeltrek en winterperiode. Het was de bedoeling om het gebied zo veel mogelijk in de oude staat te herstellen. Zo is het oude Beleven, zoals die in het begin van de 20e eeuw er uit zag weer in z'n oude glorie worden hersteld.

In de jaren na de herinrichting van het gebied hebben ook meer en meer vogels bezit genomen van het gebied. Het Beleven neemt in het zuiden van Nederland een bijzondere plaats in wat de diversiteit en aantallen water en weidevogels betreft. Het gehele jaar rond gezien verblijft er de Fuut, Geoorde fuut, Dodaars, Grauwe gans, Canadese gans, Kolgans, Brandgans, Roodhalsgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Tafeleend, Bergeend, Krooneend, Slobeend, Kuifeend, Meerkoet en Waterhoen. Vogels zoals; de Watersnip, diverse Plevieren en strandlopers, de Vink, Geelgors, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Merel, Roodborst, Winterkoning, Fitis en Tjiftjaf, Zwartkop, Grasmus, Boompieper, Graspieper, Kwikstaart, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Matkop, Kuifmees, en nog een hele rij andere.

Die grote verscheidenheid aan vogelsoorten trek voornamelijk natuurliefhebber, en vogelliefhebbers in het bijzonder. Maar de algemene belangstelling van het gewone publiek groeit ook. De spotplaats aan de verharde weg aan het Beleven (straat) en de kijkwand bieden een mooie plaats om vogels te kijken en al dat prachtige wat te zien is met elkaar te bespreken. De vogelkenners delen hun kennis ook met de bezoekers die nog niet zoveel soorten kennen. Op de zomeravonden doet de spotplaats op het kijkplatform ook dienst als sociale ontmoetingsplaats voor ouderen die aan het einde van de dag daar vaak nog even een kijkje komen nemen.

Eenden, meeuwen en reigers zijn altijd te zien op het Beleven