zaterdag 11 maart 2017

Grutto, Pijlstaart en de Brandgans

De vogels komen weer terug van hun overwinteringsverblijf, zoals de Scholekster, Grutto, Pijlstaart, Bergeend en Brandgans. Op het Beleven zitten ze met grote aantallen.

De Grutto's zitten mooi op een rijtje tussen de kokmeeuwen

De Grutto's zijn terug van hun overwinteringsoorden in Afrika. De vogels verzamelen zich in deze tijd van het jaar vooral op stukken weiland die onderwater staan en ondiepe wateroevers van vennen en plassen. Ze vinden daar wormen en ander voedsel, dat ze nodig hebben om aan te sterken na de trek en zich voor te bereiden op het broedseizoen. De afgelopen broedseizoenen waren overigens dramatisch voor onze grutto's. Een goed broedseizoen is hard nodig om de populatie weer op het gewenste grootte te brengen.

Op de linker foto; Pijlstaarten, een paar Kuifeenden en Wilde eenden. Op de rechter foto de Brandgans.

Pijlstaarten doen hun naam eer aan met de opvallend lange en spitse staart, die hen een sierlijk uiterlijk geeft. De staart valt, samen met de lange hals, vooral op wanneer ze komen overvliegen. Pijlstaarten broeden langs ondiepe meren in open gebieden. De pijlstaart is een van de zeldzaamste broedvogels van ons land en staat op de Rode Lijst. Hij is nooit algemeen geweest, want Nederland ligt aan de zuidrand van het overigens zeer grote verspreidingsgebied.

De Brandganzen moeten eerst aansterken, om daarna door te vliegen naar de broedgebieden.

De Brandgans heeft wel iets weg van een Canadese gans, maar heeft een compactere gans met een onmiskenbaar uiterlijk. De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze gans behoren richels op rotskliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als op Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans ook een leefgebied dat aan de behoefte voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen. Uit deze groep ontstond een sterk groeiende populatie van niet-trekkende broedvogels.