woensdag 22 maart 2017

Landgoed Wellenseind bloeit weer op

In het najaar van 2016 is veel werk gemaakt van de herinrichting van 'de Reusel' en de omgeving rond het stroomgebied van de beek. De Reusel kreeg weer z'n oorspronkelijke meanderende stroom terug. Ook zijn de rabatten hersteld. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels, waarop in dit geval bomen en struiken groeien. In januari van dit jaar wijde ik al een artikel aan deze herinrichting, maar twee maanden later begint alles al weer groen te worden.

Een van de toegangswegen die het privé landgoed in gaan.

In navolging op de Groote Beerze in Landgoed Baest is nu ook de Reusel op Landgoed Wellenseind flink ‘door aan het schieten’. Het landgoed, in eigendom van de familie Zeeman, heeft in een slagvaardige samenwerking met het waterschap een oude afgesloten meander in ere hersteld. Voorheen ging het water rechtdoor via een gegraven stukje beek.

Het herstel van de meander draagt bij aan de KRW (Kaderrichtlijn Water) doelstelling om de dynamiek van de Reusel te versterken. Bovendien wordt het Landgoed er zelf ook mooier en heeft het meer ‘beek’ om van te genieten. De Reusel in Wellenseind is hierdoor ongeveer 120 m langer geworden.

Water speelt een hoofdrol in een groot deel van het landgoed.

Bossen en weilanden wisselen elkaar af.

Rabatten, de Reusel en de vijver vormen het natte, moerassige karakter.

Eenden nestkorven zijn de nestkasten voor Wilde eenden.

Een meerkoet in het water en een van de vele Koperwieken in de boom.

De natte landen zijn het leefgebied van o.a de Blauwe reiger en de Nijlgans.

Een van de rabat sloten en het naastgelegen bos.