woensdag 2 juni 2021

De Grote Gele Kwikstaart man in de struiken

Vanmorgen zag ik in het Beers Broek (Neterselse deel) langs de Groote Beerze een Grote Gele Kwikstaart man in de struiken zitten. Ik was mij net aan het voorbereiden op video-opnames te maken van libellen. Het was nog vroeg in de ochtend, iets na zevenen. De zon stond recht achter de struiken, dus zat de vogel in de schaduw van de struik.


De Grote Gele Kwikstaart man in de schaduw van de struiken

Deze sierlijke grote gele kwikstaart is te vinden langs stromende beken, maar ook wel aan stilstaand water. Mannetjes hebben een gele borst en een helder gele onderzijde. Bij vrouwtjes blijft het geel beperkt tot de onderzijde. Daarnaast hebben mannetjes in de broedtijd een zwarte kin en keel, die bij vrouwtjes lichter is. In alle kleden zijn de vleugels zwart, de mantel grijs en de stuit groengeel. Witte oog- en mondstreep vallen nog op. Juveniel ziet eruit als adult in winterkleed, maar heeft een bruine zweem op de borst. In vlucht brede witte vleugelstrepen te zien. Heeft verhoudingsgewijs een lange dunne staart. Wipt constant met staart en achterlichaam. Bruinroze poten in tegenstelling tot andere gele kwikstaarten. Diepe golvende vlucht.

Grote Gele Kwikstaarten broeden in West, Midden en Zuid Europa. Nederlandse vogels trekken deels weg, maar een ander deel overwintert en wellicht arriveren er nog noordelijker vogels die de winter hier doorbrengen. In de broedtijd zijn ze gebonden aan snelstromende beken, in de winter is dit niet het geval, en dan kunnen ze zelfs in steden worden aangetroffen. Grote gebouwen met plassen op het dak vormen dan een aantrekkelijk biotoop.


Grote Gele Kwikstaarten broeden ook in Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg; in totaal 240-300 paar. Incidenteel vinden in Drenthe broedgevallen plaats (bijvoorbeeld in 2007 in het Noorder Dierenpark). Ze eten allerlei kleine ongewervelde dieren die in of bij het water leven; vooral insecten, maar ook spinnen, vlokreeftjes en kleine slakjes. Als insecten worden met name vliegen, muggen, kokerjuffers, haften, steenvliegen en kevers in het voedsel aangetroffen.