zondag 29 juli 2018

Bruggen over de Groote Beerze - Deel 2

Dinsdag 24 juli 2018 publiceerde ik het eerste deel van "Bruggen over de Groote Beerze". Vanmorgen fietste ik tot het punt waar de Groote Beerze en de Kleine Beerze bij elkaar komen en als Beerze verder gaat. Die samenstroming vindt plaats op Landgoed de Baest in Oostelbeers. Kort daarna stroomt de Groote Beerze onder het Wilhelminakanaal door. Een halve kilometer voorbij het Wilhelminakanaal krijgt de Groote Beerze een nieuwe naam; Beerze. In Boxtel mondt de Beerze uit in de Dommel.

De brug aan de Scheperweg in Westelbeers is het punt waar ik de route vanmorgen weer oppakte.

Ten noorden van Westelbeers begint een omleidingskanaal, terwijl de oorspronkelijke loop zich voor het eerst meanderend voortzet langs Middelbeers. Waar het beekje het Landgoed Baest binnenstroomt wordt het omleidingskanaal gekruist. De Groote Beerze stroomt langs het landhuis om een paar honderd meter ten noorden daarvan samen te komen met de Kleine Beerze, waarna de stroom zich als Beerze voortzet.

Het omleidingskanaal gaat recht door, de Groote Beeze maakt een afslag naar rechts, door de Aardbossen (foto links). De houten brug in de zandweg na de Aardbossen.

Links; de brug aan de Sint Jorisstraat en de brugrailing aan de Voorteindseweg van Middelbeers.

Niet al het water dat door de Groote Beerze stroomt door de Baest. Nabij de Scheperweg in Westelbeers splitst de Groote Beerze zich. Het oude beekje met zijn oorspronkelijk meandering werd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw afgesplitst door een nieuw gegraven omleidingskanaal. Een nieuwe stuw verdeelt het water op dit punt, waarbij de natuurwaarden van de meanderende beek voorop staan. Omleidingskanaal Groote Beerze werd mede gegraven om de Baest te behoeden van mogelijke verontreinigingen die nog in het water achter gebleven kunnen zijn na het schoon maken van rioolwater in de waterzuivering van Waterschap de Dommel in Hapert.

Links; de vernieuwde weg met brug aan de Jan van de Mortellaan, rechts; het samenstromen van de Groote en Kleine Beerze (landgoed Baest).

Landgoed Baest is gelegen tussen Middelbeers en Spoordonk. Bij het Wilhelminakanaal komen de Groote Beerze en het Omleidingskanaal Groote Beerze weer samen en stroomt onder het kanaal door. De Groote Beerze komt van links. het Omleidingskanaal van rechts.

Beek en omleidingskanaal komen elkaar weer tegen aan de zuidrand van Landgoed Baest. In 2005 zijn hier een vistrap en een nieuwe sifon aangebracht waardoor de oude beek haar loop ongehinderd kan volgen. Het omleidingskanaal verdwijnt even onder de grond en wordt door de sifon geleid.

Omleidingskanaal.
In 1928 werd het Wilhelminakanaal aangelegd, waardoor het landgoed in twee├źn werd gedeeld. De Grote Beerze en de Kleine Beerze stromen door het gebied, waar ze samenvloeien. Van daar gaat ze met een duiker onder het kanaal door en stroomt verder naar het noorden als de Beerze. Het Waterschap heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw ook de Beerze willen kanaliseren. De toenmalige eigenaar van het landgoed wilde dit niet aantasten. Daarom meanderen de Grote en Kleine Beerze nog binnen het landgoed. Ter wille van de waterafvoer is een omleidingskanaal gegraven.