zondag 22 juli 2018

Brug-versmalling Broekkant in Lage Mierde

Een brug over het beekje "De Reusel", die te smal is houdt de gemoederen in Lage Mierde bezig. In Lage Mierde aan de Broekkant is de gemeente al ruim een jaar bezig om een passende oplossing te vinden voor een verouderde en inmiddels te zwakke brug om daar zwaar vracht en landbouwverkeer over heen te laten rijden. In de plaats van het plaatsen van een nieuw sterk brugdek koos de gemeente voor een goedkopere oplossing, het afsluiten voor zwaar verkeer. Echter dat werd gerealiseerd voor de doorrijbreedte te beperken tot maximaal 2 meter. Een aanpassing, over een meter of zes, was echter zo rigoureus dat automobilisten wel erg secuur moe(s)ten rijden om geen schade op te lopen.

Voertuigen die over de brug willen rijden krijgen te maken met een smalle doorgang.

We gaan even terug naar het juni 2017.
Bij een inspectie van 2 bruggen in Lage Mierde is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen.

De bruggen dateren uit de jaren ‘50-‘60 en zijn niet meer voldoende bestand tegen het fors toegenomen aantal (zware) voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van genoemde wegen. Die conclusie staat in de rapportage van Arcadis, dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan. De gemeente neemt het advies van Arcadis over en heeft per direct maatregelen genomen. “Wij nemen uit het oogpunt van veiligheid geen risico. We hebben de bruggen afgesloten en ter plaatse wordt een omleidingsroute ingesteld. Daarnaast gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de vervanging van de brug op de Buitenman. Wat met de brug op Broekkant gaat gebeuren gaan we, in het kader van ‘beekherstel Reuseldal’, nader bekijken in overleg met Waterschap De Dommel”, aldus wethouder Cees van de Ven. “Omwonenden van beide straten worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De overlast moet zo veel mogelijk worden beperkt.”

De gemeente stelt alles in het werk om de werkzaamheden aan de Buitenman af te ronden voor eind september. Tot die tijd blijft de omleidingsroute van kracht.


Situatie 1 jaar later.
De gemeente Reusel-De Mierden is letterlijk over de brug gekomen, maar de situatie op de Broekkant in Lage Mierde is er nauwelijks beter op geworden. Die geluiden hoor je tenminste in het dorp. De Broekkant gaat deels, via een bruggetje, over de Reusel en daar zit juist de bottleneck. Het weggedeelte dat hier versmald is, is namelijk in de lengte aangepast, maar het blijft (te) krap. Auto’s kunnen zo makkelijk beschadigd worden. Volgens wethouder Peter van de Noort ligt het toch iets anders. Het verkeer wordt volgens hem op tijd gewezen op de gewijzigde situatie, doordat stalen paaltjes zijn vervangen door flexibele exemplaren. Verder zijn er 'schriklijnen' aangebracht. Van de Noort: “We hopen dat het verkeer hierdoor rustig gaat rijden.”

Volgens Van de Noort was de brug breed genoeg, zei hij in juni. Inmiddels is de situatie toch onder handen genomen. “Van dat stuk hebben we een paar meter afgehaald en we hebben maatregelen genomen om de attentie te verhogen. Aan de breedte doen we echter niks. We willen gewoon voorkomen dat zwaar verkeer over die brug rijdt. Daar is die weg niet op berekend. Bovendien hebben fietsers ook ruimte nodig”, legt Van Noort uit.

De gemeente heeft gekozen voor een soort van gulden middenweg, maar, zo laat de wethouder ook weten, ze staat open voor opmerkingen en ze blijft de situatie elke dag in de gaten houden. En dat is hard nodig, blijkt uit reacties op Facebook. "En wat schieten we daar mee op, de breedte was het probleem", zo laat iemand weten. Je kunt er lang en breed over hebben: het zal niet meevallen om het iedereen naar de zin te maken.

Kleine auto's kunnen er moeiteloos door, een wat bredere middenklasse zal al goed moeten passen en meten.

Versmalde brug toch echt te smal, auto rijdt zich klem
Het was niet de vraag óf het mis zou gaan, maar wannéér? Het antwoord op die vraag kwam zondag 11 juni 2018. De versmalde brug in Lage Mierde was voor een automobilist met een Mitsubishi toch echt te smal. De auto moest door een takelwagen worden bevrijd. Dit voorjaar werd het bruggetje in de Broekkant in Lage Mierde versmald. Dat moest voorkomen dat zware landbouwvoertuigen en trucks eroverheen rijden. Die voertuigen zouden te zwaar zijn. Maar die versmalling werd iets te enthousiast uitgevoerd. De brug werd zo krap dat automobilisten bijzonder nauwkeurig moesten sturen om geen schade te rijden.

Maar volgens de gemeente was de brug nog wel breed genoeg. De wethouder nam in april zelf de proef op de som met zijn Nissan Infinity, een bredere auto dan gemiddeld. Hij kwam zonder problemen aan de overkant. Dus luidde de conclusie van de gemeente: "Het is even opletten, maar dan is het prima mogelijk om met gepaste snelheid over de brug te rijden." Zondag 10 juni 2018 ging het dan toch echt verkeerd. Wiens schuld het is - of de automobilist van de Mitsubishi niet oplette of dat de brug echt te smal was - is niet bekend. Hoe dan ook zal de bestuurder flink balen. De schade was aanzienlijk, met een band die er volledig af lag en behoorlijk wat krassen.

Aanvankelijk sloot de gemeente de brug af met grote betonblokken, maar de boeren schoven die opzij (15-07-2017).

Situatie nog een tijd onveranderd.
Aan de Broekkant/Twisseltsebaan komt er nog een reconstructie aan van het beekje de Reusel. Die reconstructie ligt bij Waterschap De Dommel. Pas tijdens die reconstructie komt ook het bruggetje aan de beurt. Een nieuwe brug aanleggen kan dus nog een twee jaar duren. Een tijdelijk brug vinden de verantwoordelijke te duur.

Wordt vervolgt....