zaterdag 1 oktober 2022

Forse aardster op de Belevensche Heide

De Forse aardster komt het meest voor in de kustduinen. De vindplaats in het buitengebied van Reusel mag daarom als bijzonder worden beschouwd. De laatste paar jaren zijn er op de Belevensche Heide meerdere waarnemingen gemeld. Een paar bij de schuilhut aan het Beleven (straat), en in het berkenbosje, daar achter. Deze zijn daar ook gevonden.


Forse aardster

Aardsterren zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit, totdat je ze nauwkeurig bekijkt. Er kan geen conclusie worden getrokken uit het aantal stralen, omdat ze erg variabel zijn. De vorm en kleur van de opening aan de bovenkant van de sporenzak plus de bevestiging van de sporenzak aan de buitenste laag die de stralen vormt, zijn belangrijke kenmerken. De forse aardster (Geastrum coronatum) is een aardster met een stuk of 10 slippen, die graag in kalkrijke duinen groeit. De diameter van de gespreide slippen is ongeveer 6 cm.

De Forse aardster is wijdverbreid. De meeste vindplaatsen in Nederland zijn gelegen in de kustduinen. Deze worden aangegeven op de kaart van Verspreidingsatlas.