zaterdag 13 juli 2019

Pluimvoetbij met stuifmeel op de pluimvoeten

Maandag zag op en van de zandpaden die door de Neterselse Heide lopen een zandbij die vol met stuifmeel zat. Het is een Pluimvoetbij, herkenbaar aan de "pluimvoeten".


De Pluimvoetbij is een grote en gemakkelijk herkenbare soort. De vrouwtjes hebben een zwart achterlijf met duidelijke witte haarbandjes en een opvallende geel-rosse beharing aan de achterpoten (de zogenaamde "pluimvoeten"). De beharing op het borststuk is ruig en afstaand. Bovenaan het borststuk is zwarte vlek zichtbaar, op de zijkanten is de beharing eerder grijswit, terwijl ze verder geel-ros is.

De mannetjes zijn oker- tot oranjegeel behaard met losse dwarsbandjes op het achterlijf en een licht aangezicht. De beharing op het borststuk is ruig en afstaand.


Pluimvoetbijen komen voor in allerlei droge en warme habitats zoals duinen en heidegebieden. Daarnaast worden ze ook vaak in zandige gebieden in steden en dorpen aangetroffen. De Pluimvoetbij nestelt, vaak in grote groepen, in zelfgegraven holtes in de bodem. Ze vertoont een voorkeur voor zandige gebieden. De soort nestelt ook in stedelijke omgeving tussen de straattegels. De lange beharing op de achterpoten wordt gebruikt om deze nesten uit te graven.

Er zijn geen koekoeksbijen van deze soort bekend. Wel worden parasitaire vliegen van de familie Sarcophagidae (Miltogrammini) bij de nesten aangetroffen.