zaterdag 6 juli 2019

Plan bouw uitkijktoren Cartierheide Eersel

Een onaangesproken budget voor het toerisme wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een uitkijktoren op de Cartierheide. Een voorstel van de oppositie om het geld in te zetten voor vervanging van AED’s kreeg onvoldoende steun. Dat schreef het Eindhovens Dagblad j.l. woensdag.

Staatsbosbeheer heet u welkom op de Cartierheide.

Waar moeten de niet uitgegeven meeropbrengsten van de toeristenbelasting (van de afgelopen jaren) aan gespendeerd worden? De beantwoording van die vraag tijdens de behandeling van de jaarrekening in de gemeenteraad ontaardde uit in een felle discussie over fatsoensnormen.

Oppositiepartij CDA zag graag dat een flink deel van dit overschot (50.000 euro van ruim 96.000 euro) besteed wordt aan het vervangen van AED’s in Eersel, die voorbij hun gegarandeerde levensduur zijn. Dit voorstel-in de vorm van een amendement-raakte volgens Alexander Steenhoek (VVD) aan de regels van fatsoen, omdat afspraken met de toeristische ondernemers geschonden zouden worden.

Hij verwees daarbij naar de wens van de toeristische sector een uitkijktoren op de Cartierheide te realiseren. De niet bestede meeropbrengsten hebben zij opgespaard om het geld voor de toren later bijeen te brengen. ,,Je zegt: wat u nu in uw spaarpotje hebt zitten, daar gaan we iets anders mee doen.”

Het CDA wierp tegen dat het soms nodig is nieuwe afspraken te maken, als prioriteiten veranderen. ,,Ik kan niet aan burgers uitleggen dat we de AED’s nu hadden kunnen vervangen, maar het niet doen. We vinden mensenlevens belangrijker dan een uitkijktoren,”aldus Sophie Tinnemans (CDA).

Het amendement van het CDA haalde het niet, ondanks steun van de rest van de oppositie (PvdA-GroenLinks, Kernbeleid en D66). Wethouder Eric Beex beloofde eerder met een apart plan voor uitvoering en financiering te komen voor vernieuwing van de AED’s. Daar wachten coalitiepartijen Eersel Samen Anders en de VVD liever op.

Waar de uitkijktoren moet komen te staan wordt nog niet bekend. De Cartierheide is een natuurgebied dat zich uit strekt over delen van twee gemeenten. Het grootste deel ligt in Hapert (gemeente Bladel) en een klein deel, met daarin ook het parkeerterrein aan de Postelseweg, ligt in Eersel. Mogelijk zal daar niet ver vandaan de uitkijktoren gepland worden. Als de toren hoog boven de bomen uit steekt, heeft men uitzicht over Boswachterij de Kempen en de Cartierheide, met het Pannegoor.