dinsdag 23 juli 2019

Opgewonden Zwartkop man zet kuif omhoog

De Zwartkop man toont zich erg opgewonden, als hij met een opgerichte kuif van tak tot tak vliegt. Een toonbeeld van dominantie, oftewel territoriaal gedrag. Vanmorgen toonde de Zwartkop man zich in Netersel bij de vogelhut. De zwartkop heeft een voorkeur voor struiken en oudere bomen, en die zijn er in overvloed in Netersel nabij de vogel-fotohut. Het mannetje laat zich niet zo vaak zien, maar vanmorgen deed hij dat wel. Het vrouwtje kwam ook even, en deed zicht tegoed aan de nog kleine besjes van de Kardinaalmuts. Eet tijdens de broedperiode insecten. De rest van het jaar vooral allerlei soorten bessen en vruchten.

De Zwartkop man zet kuif omhoog, een dominante lichaamsuitdrukking

De zwartkop is ongeveer net zo groot als een koolmees en dankt zijn naam aan de zwarte pet op zijn kop, die alleen het mannetje draagt. Het vrouwtje heeft een roestbruine pet. Bij het mannetje is de rest van het verenkleed grijs, bij het vrouwtje grijsbruin. Een jong mannetje heeft in de winter een zwarte pet, met bruine vlekken. De zwartkop vliegt weinig en laat zich vooral horen.

De Zwartkop broedt in bossen en halfopen landschappen met bomen en struiken. Leeft bij voorkeur in loof- en gemengde bossen met een rijke ondergroei van vooral bramen. Komt ook voor in parken, tuinen en andere halfopen landschappen met bomen en struiken. De zang van de Zwartkop is hard, melodieus en gevarieerd. Kenmerkend zijn de luide, heldere en hoge tonen aan het einde van de zang. Bij onraad een herhaald tek-tek. Ze eten tijdens de broedperiode insecten. De rest van het jaar vooral allerlei soorten bessen en vruchten.

Links: de Zwartkop man, rechts een vrouwtje.

De Zwartkop zingt vanaf half maart tot in juli. Broedperiode vanaf half april tot eind juni, met piek in mei en begin juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4 tot 6 eieren. Broedduur 12-16 dagen. Maakt zijn komvormig nest vaak laag in dicht struikgewas, zoals braam. De jongen zitten 11-12 dagen op het nest. Na het uitvliegen worden ze nog 2 tot 3 weken gevoerd.