woensdag 3 februari 2021

Overgang bos naar weide Witvensberg Netersel

Witvensberg ligt in het zuidelijke deel van de Neterselse Heide. Het grenst aan de weilanden die direct ten noorden van het dorp Netersel liggen. De weilanden die aan de Neterselse Heide liggen worden omgevormd tot Natura 2000 gebied. Althans, die plannen 'Beheerplan Kempenland-West' liggen nu op tafel en de uitvoering daarvan is inmiddels opgestart. Mijn ouders hadden daar weilanden, waar ik als kleine jongen al rond liep als ik met mijn vader en opa mee mocht als de koeien gemolken moesten worden.


Overgang bos naar weide Witvensberg Netersel

De Neterselse Heide is een natuurgebied van Brabants Landschap en is 229 ha groot. In de Neterselsche Heide treedt verdroging op als gevolg van twee diepe ontwateringsloten die door het gebied lopen. Die diepe landbouwsloten overkluist het gebied en worden de aanwezige slootjes en greppels gedempt. Brabants Landschap en Waterschap De Dommel zullen de herinrichting gezamenlijk uitvoeren. Dat doen ze ook bij de herinrichting van de Groote Beerze, die dit jaar ook een grote omvorming zal doormaken.

Mijn kanaal / My channel: https://www.youtube.com/JozefvanderHeijden