zondag 31 januari 2021

Wandelrondje over Witvensberg Netersel

Witvensberg ligt in het zuidelijke deel van de Neterselse Heide. Het grenst aan de weilanden die direct ten noorden van het dorp Netersel liggen. De weilanden die aan de Neterselse Heide liggen worden omgevormd tot Natura 2000 gebied. Althans, die plannen 'Beheerplan Kempenland-West' liggen nu op tafel en de uitvoering daarvan is inmiddels opgestart. Mijn ouders hadden daar weilanden, waar ik als kleine jongen al rond liep als ik met mijn vader en opa mee mocht als de koeien gemolken moesten worden.


De toegang tot de Neterselse Heide vanaf Witvensberg.

De Neterselse Heide is een natuurgebied van Brabants Landschap en is 229 ha groot. In de Neterselsche Heide treedt verdroging op als gevolg van twee diepe ontwateringsloten die door het gebied lopen. Die diepe landbouwsloten overkluist het gebied en worden de aanwezige slootjes en greppels gedempt. Brabants Landschap en Waterschap De Dommel zullen de herinrichting gezamenlijk uitvoeren. Dat doen ze ook bij de herinrichting van de Groote Beerze, die dit jaar ook een grote omvorming zal doormaken.

Op de Neterselsche en Mispeleindsche heide en bij de Grijze Steen komen een aantal natte laagten in de heide voor waar knolrus, veenpluis, waterveenmos, geoord veenmos, snavelbiezen en veelstengelige waterbies tussen de pijpenstrootjepollen groeien. Deze voldoen aan de definitie van het type, het betreft echter steeds kleine oppervlakten.


Door het Witvensberg loopt een schelpenfietspad die de Ruttenstraat van Netersel, met de de weg van Netersel naar Westelbeers (Fons van der Heijdenstraat) verbindt. Deze doorgang is enkel met de fiets of te voet te volgen. De dennenbomen waar het schelpenpad door loopt zou wel een kunnen gaan verdwijnen. Dennenbomen zijn grote waterverbruikers. In een gebied dat aan uitdroging bloot staat is dat een ongewenste situatie. Parallel daaraan loopt een deel van een grote waterloop. Hier wordt water uit landbouwgebieden uit Hulsel en een deel van Netersel door afgevoerd. Deze sloot zal wellicht aangepakt worden om het water langer vast te houden.