dinsdag 31 december 2019

Oranjerode schorszwam (Peniophora incarnata)

Vanmorgen was ik in Reusel aan de wandel rond het Beleven. Op een zeker moment zag ik een zwam op dode takjes van een Eik.Ik had geen fotocamera bij omdat het erg mistig was. Dus maakte ik met mijn smartphone een paar foto's. Thuis gekomen zocht ik naar de naam van de schorszwam. Het bleek de Oranjerode schorszwam te zijn.

Oranjerode schorszwam is een korstachtige soort, die groeit op het oppervlak van de schors.

De Oranjerode schorszwam is niet kieskeurig waar het de keuze van de houtsoort betreft, maar komt op allerlei soorten van dood hout voor. Zelfs op het hout van de wijnstok kan de soort worden aangetroffen. In Nederland wordt hij het meest op elzenhout gevonden. Hij leeft van de afbraak van stronken en takken en veroorzaakt witrot. De paddenstoel onderscheidt zich van andere houtzwammen door het feit dat hij ook droog hout kan aantasten. De Oranjerode schorszwam komt algemeen voor in Nederland.


Ze beginnen als kleine kolonies, maar deze kunnen later samenvloeien. Het hymeniale oppervlak is oranje of rood tot roodbruin, glad, continu en ongescheurd; de marge is dunner, gekruld en wit of lichtoranje of rood. De basis van het fruitlichaam bestaat uit bruine hyfen , met klemverbindingen en matig dikke celwanden, met een breedte van 3,2 tot 4,5 μm. De basidiospores zijn cilindrisch.