dinsdag 5 december 2017

Grootschalige houtkap in Hulselse Staat

Vanmorgen kwam ik tijdens een wandeling door de Hulselse Staat op de plek waar een grote John Deere 1270G Harvester bosbouwmachine bezig was met het uitdunnen van loof- en naaldbomen. Gemeente Reusel – De Mierden is eigenaar van deze bossen en heeft zichzelf daar een vergunning voor verleend. De strook met naald- en Loofbossen, grenzend aan de Molenheide, worden flink aangepakt. Uitgerust met mijn oude Nikon D300 met een 18-300 mm zoomlens kon ik alles mooi in beeld brengen.

De John Deere 1270G Harvester zaagt de grootste bomen om in een handomdraai en kort de stam meteen als op gelijke lengte.

Vanaf medio november zal er gestart worden met de het kappen van bomen, ook wel houtoogst genoemd. Dit zal gebeuren in de bossen van de Hulselse Staat, aan de noordkant van de bebouwde kom van Reusel, beter bekend als Molenheide. De Hulselse Staat ligt op het grondgebied van het dorp Hulsel, op de grens met het dorp Reusel.

Er zijn verschillende redenen om bomen te kappen. Sommige bomen moeten plaats maken om hun buren te laten groeien. Dat heet ‘dunning’. Andere bomen kunnen, als ze verder aftakelen, een gevaar vormen voor de wegen die ernaast lopen. In dat geval wordt de boom geveld uit veiligheidsoogpunt. Tot slot kunnen bomen ook verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe generatie bomen, om de bossen te ‘verjongen’. De te bevoordelen bomen zijn al uitgezocht en de daarvoor te verwijderen bomen met oranje verf gemarkeerd. Oude bomen zijn mooi en waardevol en krijgen zo de kans om nog groter te worden. Ze zijn ook een thuis voor bijzondere en soms zeldzame planten en dieren. Maar andere soorten voelen zich meer thuis in een bos met jonge boompjes. In een bos met alleen oude bomen met zware kronen krijgen kruiden en struiken niet genoeg licht om te groeien. Door enkele grote volwassen exemplaren te kappen krijgen de bomen eronder opnieuw licht. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Tevens is dat goed nieuws voor vogels en insecten, die er voedsel en beschutting vinden.


De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Deze gezaagde stukken worden vervolgens door een grote wagen naast de grotere paden opgestapeld. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd naar de houtverwerkende industrie. Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt ontzien, bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten. De werkzaamheden zullen starten vanaf medio november en zullen in ieder geval vóór half maart 2018 zijn afgerond.


Bij de ingreep streeft de gemeente naar een bosverjonging van zowel inheemse loof- als naaldsoorten. Door bovenstaande zal de soortenrijkdom van het gebied verhogen en zal er meer structuurvariatie in het bos komen. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag, dichte en meer open gebieden. Ook voor de recreant wordt het gebied aantrekkelijker; de belevingswaarde van de natuur wordt vergroot.