woensdag 6 december 2017

Drie Toendrarietganzen op het Beleven

Op het Beleven in Reusel zit alle dagen een Toendrarietgans tussen de Boerenganzen, die ook Stadsgans wordt genoemd. Soms verblijven er nog andere Toendrarietganzen. De ene keer zijn dat een tien-tal vogels, de andere keer zijn het er maar een paar. Zo ook vandaag. Driehonderd meter van de weg zaten twee Toendrarietganzen tussen de Kolganzen en enkele Grote Canadese ganzen. Met een lange telelens zijn ze op die afstand nog net te fotograferen.

Deze Toendrarietgans is honkvast op het Beleven. Het is maar zelden dat je deze niet te zien krijgt.

De toendrarietgans (Anser serrirostris) is een middelgrote tot grote gans die broedt in het noorden van Rusland. De toendrarietgans lijkt heel sterk op die andere rietgans: de taigarietgans. Nog altijd zijn er veel taxonomen die vinden dat het eigenlijk om één soort met verschillende ondersoorten gaat. In Nederland beschouwen we ze als aparte biologische soorten. Beide soorten lijken (dus) heel sterk op elkaar en verschillen vooral in de keuze van hun broedgebied.

Links: twee Toendrarietganzen zaten op 300 meter, recht ziten ze tussen Kolganzen en Grote Canadese ganzen.

De verschillen tussen de twee rietganzen zijn klein; het vergt ervaring om ze goed uiteen te houden. De snavel van de toendrarietgans is wat korter dan die van taigarietgans. De hals van toendrarietgans is wat korter en meestal ook wat donkerder dan taigarietgans. De snavel van toendrarietgans is meestal donkerder (meer zwart) dan bij taigarietgans. Maar: er is veel variatie tussen individuen en er is een kleine overlap. Voor goede determinatie moet je de optelsom van alle kenmerken kunnen maken.

In de winter vooral akkers, ook wel grasland. Slaapt op meren en vennen. In de broedtijd te vinden op toendra's. Een vegetarisch menu van gras en andere plantendelen. In de winter, in Nederland, vooral op akkers te vinden, waar ze zoeken naar oogstresten van mais, granen en aardappelen. Maar ook op voedselrijke weilanden en in uiterwaarden, waar ze zich vaak aansluiten bij andere groepen ganzen.

De honkvaste Toendrarietgans in het water kort bij het bezoekersplatform.

De honkvaste Toendrarietgans verblijft vrijwel onafgebroken tussen de Boerenganzen.

Verlaat Siberische toendra's in westelijke richting naar West-Europa en komen vanaf oktober ook naar Nederland om te overwinteren. De hoofdmoot van deze westelijke overwinteraars trekt richting Zweden en alleen als winterse omstandigheden het noodzakelijk maken, komen ze massaal onze kant op. Trekt al vroeg (februari) weer weg uit Nederland.