woensdag 20 december 2017

Geen megastal aan Natuurgebied Kampina

Het College van B&W van de gemeente Oirschot heeft gisteren een heel moedig en verstandig besluit genomen. Zij trekt de bestaande vergunningen voor het bouwen van een megastal voor 16.000 varkens pal tegen topnatuurgebied de Kampina in, en wijst ook de nieuwe vergunningaanvraag van de ondernemer af. Natuurmonumenten complimenteert het college van burgemeester en wethouders van Oirschot met dit moedige besluit.

De Kampina is een natuurgebied met bos, heide, vennen en beekdalen in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk.

De Kampina is een uniek Europees beschermd natuurgebied en onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Hier is geen plaats voor een megastal met 16.000 varkens. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben daarom bezwaar gemaakt en zijn erg blij met het besluit van de gemeente om de vergunning in te trekken.Toon Loonen, gebiedsmanager Midden-Brabant van Natuurmonumenten: “hiermee geeft het college een duidelijk signaal af, namelijk dat zij het meent met de bescherming van de kwetsbare en beschermde natuur van de Kampina. De megastal zou terecht komen op de slechtst denkbare locatie voor de natuur in midden-Brabant, pal tegen natuurgebied Kampina, dat de allerhoogste beschermingsstatus heeft en ook door bezoekers heel hoog wordt gewaardeerd vanwege de bijzondere natuurwaarden”.


Werk maken van toekomstbestendige veehouderij
De natuur op de Kampina staat al zwaar onder druk van met name de ammoniakuitstoot en de nieuwe megastal zou die druk nog verder vergroten. Dat zou geheel haaks staan op alle beleid van rijk, provincie en gemeente om de stikstofdruk op de kwetsbare natuur juist te verminderen. Daarom protesteerde Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie ook zo tegen deze dreigende megastal. De gemeente Oirschot ziet nu ook de dringende noodzaak om serieus werk te maken van een toekomstbestendige veehouderij en heeft toegezegd te gaan werken aan een duurzaam agrarisch beleid waarmee grootschalige ontwikkelingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bron: Natuurmonumenten