maandag 1 mei 2023

De Merel is druk met voedsel voor de kuikens

Vanmorgen was het afwisselt bewolkt, maar ik koos er toch voor om foto's te gaan maken. Ik wist dat de Zwartkop weer teruggekeerd was in de tuin bij onze schuur. Daar heb ik ook een foto van, maar toen ik heb voor de lens had zat hij te zingen met het hoofd van mij weggedraaid. Jammer. ik kon wel enkele foto's maken van een Merel die een van zijn uitgevlogen jongen aan het voeden was.


De merel man zag ik met regenwormen in zijn snavel. Een tijdje later zag ik dat hij onder wat dorre bladeren naar wormen, spinnen en kevers zocht om de bedelende jonge te voeden. Maar de honger van de jongelingen is nauwelijks te stillen. Ze zitten nog in de volle groei en dat kan alleen door veel eiwitten binnen te krijgen. en daar zijn heel veel wormen en rupsen voor nodig. Pas uitgevlogen jongen kunnen vaak nog niet goed vliegen maar worden nog wel gevoerd door de ouders. Nadat de jongen uitgevlogen zijn, begint het vrouwtje vaak alweer met de bouw van het volgende nest of met het restaureren van het bestaande nest. Merels hebben twee of drie nesten per jaar. Het mannetje gaat nog tot zo'n twee weken na het uitvliegen door met voeren van de steeds zelfstandiger wordende jongen.

Als talrijkste broedvogel in Nederland ontbreekt de Merel alleen in landschappen waar geen bomen of struiken te vinden zijn. De hoogste dichtheden per vierkante kilometer zitten in stedelijk gebied met veel groen, in agrarisch cultuurland met veel heggen en in randen van gevarieerde loofbossen. Van schuwe bosvogel is de Merel in de afgelopen twee eeuwen veranderd in een succesvolle cultuurvolger.


De aantallen namen ook in de afgelopen tientallen jaren nog toe, deels door het bezetten van nieuwe gebieden zoals in uitbreidingswijken of bosaanplant, vooral in Nederland. Sinds ongeveer 2005 stagneren de aantallen of nemen ze licht af. Dit zou een gevolg kunnen zijn van enkele droge voorjaren, die ongunstig zijn voor de vooral van regenwormen levende Merel. Hoewel vaak waarneembaar, zijn er geen bewijzen dat predatie van nesten en jongen door Eksters van betekenis is voor de populatie Merels.