donderdag 25 mei 2023

Nog even wachten op de Jonge vliegenvangers

Het is vandaag 25 mei. Mogelijk komen de Bonte vliegenvangers over 3 tot 4 dagen uit het ei. Het is een schatting, ik weet niet precies wanneer ze het eerste ei hebben gelegd en wanneer het broeden is begonnen. Net als andere jaren neem ik deel aan de Sovon Nestkaart registratie, maar de nestkast van de Bonte vliegenvanger heb ik nog niet geopend. Pas als ik zie dat de ouders met vliegjes naar het nest vliegen kan ik er van uitgaan dat de eitjes uit zijn gekomen. Dan zal ik de kestkaart invullen. Koolmezen zijn niet zo gou verstoord, deze Bonte vliegenvangers zijn mij te belangrijk om niet te verstoren.


De Bonte vliegenvanger man komt even kijken of alles naar wens is binnen in de nestkast.

Bonte vliegenvangers doen maar één broedsel per jaar, met 6 tot 7 eieren. Ze broeden 12 tot 17 dagen, waarna de nestjongen na ongeveer 16 dagen het nest zullen verlaten. Na uitvliegen verblijft familie nog ca. 8 dagen in omgeving, om daarna broedplaats veelal te verlaten. Het broedende Bonte vliegenvanger vrouwtje verlaat om het half uur even het nest om voedsel te zoeken, doorgaans binnen enkele tientallen meters van nest. Het mannetje voert soms zijn broedend vrouwtje op het nest. Op 3 mei heb ik de vliegenvangers voor het eerst gezien bij het nest. Iets later kwam het nog tot een geschil met een huismus die het ook op de nestkast voorzien had. Even had ik er een hard hoofd in of de Bonte vliegenvanger in staat zou zijn om het gevecht met de Huismus in hun voordeel te beslechten. Uiteindelijk trok de Huismus zich terug, maar het bleef nog wel een poos onrustig bij de nestkast. Daags daarna heb ik de bonte vliegenvanger met nestmateriaal gezien. Ik vermoed dat rond de 7e mei het eerste ei gelegd kan zijn. Dan zal 13 of 14 mei het broeden wel begonnen zijn. Tel daar 14 dagen bij op om de dag waarop de jongen uit het ei kunnen komen te kunnen inschatten. Dan kom ik uit op 28 mei. Als het zover is zal er veel op en neer gevlogen worden, met vliegjes als voer voor de jonge kuikentjes.