donderdag 14 mei 2020

Grote bonte specht krijgt geen moment rust

De Grote bonte specht moet 20 tot 23 dagen hard werken om de jonge in het nest te voeden. Als alle eitjes uitkomen schreeuwen 5 tot 7 kuikentjes om eten, heel veel eten. Ze groeien als kool, vooral gedurende de laatste anderhalve week. Als de jongen zijn uitgevlogen, worden ze verdeeld door de ouders en nog zo'n 10 dagen verzorgd.

De berk is de favoriete boomsoort voor de Grote bonte specht.

Broedt overal waar bomen zijn: in bos, park of tuin. Loofbossen en gemengde bossen met een diverse opbouw (jonge en oude bomen, dicht en open bos) zijn favoriet. Het nest wordt uitgehakt in een wat zachtere boomsoort, vanaf enkele meters hoogte aan te treffen. Klimt over dikke takken of tegen de stam van een boom op, op zoek naar voedsel tussen de schors of de bast. Roffelt al vroeg in het voorjaar om zijn territorium veilig te stellen. Past zich makkelijk aan aan omstandigheden, koloniseert nieuwe gebieden met geschikte nestbomen en kan dicht bij mensen broeden.


Ze eten in het voorjaar en de zomer insecten. In de wintermaanden dwalen ze rond op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht op voedertafels in tuinen. In naaldbossen eten ze 's winters de zaden van sparren- en dennenkegels. Grote bonte spechten eten ook wel eieren en jongen van andere vogels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten